Det står ett hus och förfaller

De vill inte ens upplåta tomma lokaler i byggnaden så att Gwardejsk aktiva ungdomsorganisation, New Generation, kan få stadigvarande tak över huvudet. Man skyller på att det saknas pengar... men det är inte sant. En lyxrenovering av stadens teaterlokaler är sen tre år tillbaka på väg att färdigställas. Där saknas det inte pengar trotts att det inte finns en levande själ som ägnar sig åt teater i staden. Vad finns då att göra? Kan medborgarna själva rycka åt sig ett initiativ. Det kan man kanske inte begära. D å återstår det endast att rikta blickarna bortom stadens gränser.
Och det finns möjligheter att sätta ett sådant här projekt i sjön. Självklart måste det finnas intresse från många håll men att det inte skulle stå att finna betvivlas starkt. För svenska deltagare väntar en ny, annorlunda värld, bokstavligt ett stenkast hemifrån, en annan kultur och ett annat synsätt som man kan dra ytterligare lärdom av. För ryska medverkande nya erfarenheter och kunskaper som tillämpas praktiskt och till egennytta. Vem har råd att tacka nej till sådana revenyer? Vad gäller finansieringen av projektet återfinns flera alternativ. EU har medel för just gränsöverskridande ungdomssamarbete, Ungdomsstyrelsen,
Осыпающееся здание

Artikelförfattare Hans Bärtilsson

Det gamla rådhuset i Gwardejsk står och förfaller. Taket läcker in, trappgångarna multnar och slits sakta men säkert ner och rappningen faller av fasaden.
Ingenting har gjorts åt byggnaden sen kriget for förbi 1945 och då staden hette Tapiau och låg belägen i tyska Ostpreussen. Sedan fredsavtalet i Potsdam ligger huset placerat i ryska Kaliningradregionen och staden heter numera som sagt Gwardejsk. Idag hyser fastigheten ett ungdomscenter. En plats där unga människor ska ges möjlighet att utveckla sina idéer, förkovra sig eller rätt och slätt umgås. Om det inte ännu är direkt farligt att vistas i lokalerna så känns det inte speciellt angenämt att bedriva verksamhet där. Till och med en så simpel hänvändelse som ett toalettbesök drar man sig för och i övrigt finns det mycket att kverulera över. Vän av ordning frågar sig nu varför ingenting har blivit gjort åt dessa förhållanden. Stadens administration tycks inte vilja någon korrigering.

I Halland genomförs just nu ett projekt där unga kvinnor får en enastående möjlighet att utbilda sig till byggnadsarbetare. Djärva kvinnor som nu tar steget in i ett sen länge allt för mansdominerat yrke för att finner sig tillrätta där. De kan alldeles säkert tillföra branschen friska vindar, något nytt och genuint. Vad de också skulle kunna göra är att föra vidare sin nyvunna kunskap på området till unga tjejer och killar i Gwardejsk. Det finns flera finesser med ett dylikt uppslag. Dels fördubblar man kunskapen man tillskansat sig när man själv står i rollen som lärare, dels skulle många ungdomar i Gwardejsk säkert uppskatta att få medverka i ett sådant kunskapsutbyte. Till yttermera visso skulle ett visst hus i Gwardejsk få möjligheten till en reell ansiktslyftning. Objektet för kunskapsutbytet skulle nämligen vara just det gamla rådhuset som nu ohjälpligt står i förfall.

 

 

 

 

 

 

 

 

situerad i Stockholm riktar uppmaningar till unga människor att samverka över gränserna. Byggnadsfacken och människor med en empatisk vilja att hjälpa till är andra tänkbara bidragsgivare. En samordnare saknas inte heller. Kulturkompaniet Kronor & Nycklar har under snart två årtionden arbetat med liknande projekt i Baltikum. Föreningen, ideellt arbetande, är insatt i omständigheterna för att på ett tillfredställande sätt ombestyra organisation och koordinering, så att alla parter kan bedriva den verksamhet som de är skickligast på och kallade för. Saknas gör en uppdragsgivare som tar första steget. Anammar någon det ansvaret, kommer det efter t.ex. några sommarmånader 2006 inte att finnas ett hus i förfall längre men människor, vars kunskap och erfarenhet växt under arbetets gång och som kan gå vidare i livet med, enligt vad alla bör inse, ett ökat mått av självförtroend

 

Back<<

Home>>

THE CULTURE COMPANY CROWNS & KEYS
Organization number 84 92 02 32 24

Gwardejsk, Kaliningrad Oblast, Russia
Plotchad Pobeda 2-1
Phone +7 01159 33 8 77
Mobil : +7 9114 66 07 31 or +7 9114 66 55 01
Mail: hatte.b@baltnet.ru and bakota@mail.ru

 Pilefeltsgatan 16,
302 50 Halmstad, Sweden
Telefon: +46 (0)35 12 37 08