Schema och logg vecka 26, 2007

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 25/6

Tisdag 26/6

Onsdag 27/6

Torsdag 28/6

Fredag 29/6

Lördag 30/6

Söndag 1/7

Tid

08.00

 

 

06.00: Arbete på kontoret. (2)

Årsberättelse och ekonomisk redovisning för Kulturkom-paniet Kronor & Nycklar

05.30: Resa

Gwardejsk – Gdansk, Gdynia

07.30: Karlskrona - Halmstad

Ledig dag

Ledig dag

08.00

09.00

09.00: Arbete på kontoret. (2)

09.00: Arbete på kontoret. (2)

 

 

09.00

10.00

 

 

10.00

11.00

 

 

11.00

12.00

 

 

12.00

13.00

 

 

13.00

14.00

 

 

14.00

15.00

Eftermiddag ledig

 

 

15.00

16.00

 

 

16.00

17.00

 

 

 

17.00

18.00

 

 

 

18.00

19.00

19.00: Personalmöte KKK&N

 

 

 

19.00

20.00

 

 

 

20.00

21.00

 

21.00: Mot Karlskrona

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

22.00

 

 (1): ”60 år av minnen”. Kaliningrad Oblast fyllde sextio år som rysk region 2006 (tidigare Königsberg, Ostpreussen). Kulturkompaniet Kronor & Nycklar kommer under våren 2007 i samarbete med ”New Generation”, Gwardejsks ungdomsorganisation, att arbeta med en upplevelseutställning på detta tema. Premiär: juni. Projektet involverar också ett ungdomssamarbete mellan Sverige, Polen och Ryssland med teater och film som huvudsakliga verktyg.  

.(2): Allmänna kontorsgöromål. Allt ifrån uppdatering av webbsidor, konstnärligt arbete, översättningar till redovisningar och planeringar.

 

 

 

Måndagen den 25 juni 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Gwardejsk

09.00 – 21.00

Verksamhetsrapport anno 2006

Veckouppdatering av webb... vad mer är där att säga.

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Tisdagen den 26 juni 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Gwardejsk

09.00 – 22.00

Verksamhetsrapport anno 2006 – 19.00: Personalmöte Kulturkomp. Kronor & Nycklar

Personalmöte. Tisdagen den 26/6 -07 kl. 19.00, Kulturkompaniets kontor i Gwardejsk.

Närvarande: Sasha K. Tatyana B.-K., Hatte B., Katja M. & Rinat S Allmänna Allsmäktiga Arbetsutskottet kompletterades av Dmitri Gubanov och Ira Kuznetsova.

 

Agenda och beslut.

§ 1. Festivalen i juli  (enda punkten på detta mötet)

Rinat S. informerade alla om de villkor som gäller för festivalen. Vilka som har föranmält sig och vilka organisationer som kommer att komma.

Allmän spåning på idéer och uppslag – allmänna uppslag, framför allt vad det gäller marknadsföring av festivalen. Vi är otroligt sent ute...

Ordförande gick därefter igenom en tänkt organisations- och delegeringsplan för det fortsatta arbetet innefattande vilka som kommer att bära ansvaret för varje grupp.

 

ProgramkommitténHatte B & Tatyana B. -K: *Att arbeta med programläggning. **Utarbeta work shops och resultaten av dessa. ***Idéer som ger festivalen en röd tråd

 

VärdgruppenDima Gubanov & Irina Kuznetsova: *Ta hand om och lotsa artisterna **Publikhjälp ***Informationsspridning

 

Internationella gruppenKatja Mashegirova: *Sprida information till tänkta grupper som kan medverka **Försöka få internationella grupper till festivalen ***Om vi får utländska gäster – Ta hand om dem servismässigt

 

Informationsutskottet Sasha Korzhonok: *Affischer **Webbinformation ***Programblad ***Flyers ***Informera intressenter ***Information till administrationen ***Andra roliga marknadsföringsidéer

 

Logistiska gruppenRinat Sharafutdinov: *Organisera mat och andra förnödenheter för deltagarna **Polistillstånd ***Organisera festivalmarschen ***Hålla kontakt med myndigheterna ***Rapportering av festivalen

 

Alla lät sig nöjas med detta. Redan i morgon kommer nästa möte att hållas på Kulturhuset, klockan 18.00. Ordförande bad de närvarande att göra listor på hur de kan tänka sig lösa sina uppgifter fram till och över festivalen. De flesta.. eller alla började med en gång. Det brinner redan och det finns egentligen ingen tid att förlora – var kan vi finna tilläggsminuterna? Hur många får vi – undertecknad vet redan svaret. Noll (0)!

Hatte Bärtilsson

Vädret veckan ut

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Onsdagen den 27 juni 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Resa

Kronor & Nycklar

Gwardejsk

06.00 – 24.00

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2006

Hela dagen med Årsberättelsen. Undertecknad började redan klocka sex. Efter två timmar vimsade det så mycket att enda raka var att uppsöka säng för en halv timme eller så. Det hjälpte. Sen har det varit skriva, formge, skriva, formge, printa and so on...

Undertecknad orkar därför bara kort konstatera att nu är Årsberättelsen för 2006 klar! Tatayna B.-K sitter dock fortfarande med ekonomin och nu har vi passerat midnatt... med råge... I morgon ska vi på bussen till Gdansk redan klockan 06.30. Det är möjligt att vi arbetar fram till dess.

 

Nu kommer dessa sidor att stå ouppdaterade fram till nästa vecka... När exakt vet vi i skrivande stund inte.

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Torsdagen den 28 juni 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Resa

Kronor & Nycklar

Karlskrona

09.00 – 15.00

Resa: Gwardejsk – Gdansk - Gdynia - Karlskrona

Det här arbetet (Verksamhetsrapporten med vidhängande ekonomisk redovisning för 2006) fortsatte hela natten. Halv sex, då det var dags att bege sig till Kaliningrads Internationella busstation stängdes datorerna av.

Efter lunch i Gdansk fortsatte resan vidare mot Gdynia och färjeläget. Östersjön höll sig förhållandevis lugn så överfarten blev till ett rent nöje.

Det är tredje gången på kort tid som undertecknad korsat havet som skiljer oss från Sverige. Men nu lär det dröja ett tag – ty framför oss ligger nu en festival och två veckors läger i Mirow, Tyskland. Nästa gång Östersjön korsas kan det vara för sista gången... Det återstår att se... Det beror på hur det går med ansökningar osv.

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Fredagen den 29 juni 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Revision

Kronor & Nycklar

Revisionsbyrå

09.00 – 12.00

Resa Karlskrona - Halmstad

 Egentligen bara att sitta av – lida sig igenom. Två tåg/buss-byten mellan Karlskrona och Halmstad. Vid Ängelholm somnade undertecknad och höll på att missa sista tåget till Halmstad. Det redde sig dock och färden kunde fortsätta utan vidare missöden.

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Lördagen den 30 juni 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Ledig dag

-

Halmstad

-

-

Ledig dag – lämnas utan kommentar

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Söndagen den 1 juli 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Ledig dag

-

Halmstad

-

-

Ledig dag – lämnas utan kommentar

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 Upp>>>>>

Vad hände Vecka 26, 2006?