Schema och logg vecka 25, 2010

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 21/6

Tisdag 22/6

Onsdag 23/6

Torsdag 24/6

Fredag 25/6

Lördag 26/6

Söndag 27/6

Tid

07.00

07.00: Arbete på kontoret

 

 

 

M i d s o m m a r h e l g e n

07.00

08.00

08.00: Arbete på kontoret

Fokus: Projekt Respekt!

 

 

 

 

 

08.00

09.00

09.00: Möte Kulturhuset H.S.

09.00: Arbete på kontoret

09.00: Möte Laxön IOGT-NTO/Hallarna

 

 

 

09.00

10.00

 

 

 

10.00

11.00

10.30: Hallarnas Lager - Rekvisita

11.00: Kultur-förvaltningen P…

 

 

 

11.00

12.00

12.00: Arbete på kontoret

 

 

12.00: Samling K.H. Mot Hylte

12.00

13.00

13.00: Möte Hallarna MediaRummet

13.00: Arbete på kontoret

Fokus: Projekt… och Hallarnas Laxöfördrag

 

 

13.00

14.00

 

 

14.00: Teaterföre-ställning i Hylte Utflykt Hallarna

14.00

15.00

15.30: Möte Kulturförvalt. Projekt Respekt!

15.00: Friskvård Tennis - # 44

 

 

15.00

16.00

16.00: Möte VTST - Festival

 

 

16.00

17.00

17.00: Friskvård Trädgårdstjänst - # 45

 

 

17.00: Hemåt

17.00

18.00

18.00: Möte Hallarna - Laxön

18.00: Kontoret

18.00: Ruskaby Skola Rep. K.H.

 

 

 

18.00

19.00

19.00: Ruskaby Skola Rep. K.H.

 

 

 

19.00

20.00

 

 

Ledigt Midsommar

 

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

 

22.00

Midsommar … Lediga dagar. Exklusivt och skönt. Men före det; Uppstart av Ruskaby repetitionerna och viktiga möten med Hallarna och Kulturförvaltningen. På tisdag avgörs Projekt Respekt!s öde. Mötet med tänkta bidragsgivare och Kulturchefen kommer att fälla avgörandet för föreningens engagemang på Andersberg med start till hösten. Vi ska komma till detta möte så välförberedda som möjligt. Ny projektbeskrivning, budget och nya ansökningar. Där har vi jobbet denna vecka. Med Hallarna gäller det att få till en ny grafisk profil och ett webbförslag. Men ett ännu viktigare möte blir måndagskväll då vi ska skissa på ett fördrag med IOGT-NTO. Det gäller att komma fram till en överenskommelse för de framtida Laxöspelen. Oerhört viktigt! Men som sagt – i övrigt ledighet!

 

Måndagen den 21 juni 2010

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Halmstad

07.00 – 22.00

Arbete på Kontoret – Projekt Respekt! – 09.00: Möte Kulturhuset – Hyresspörsmål – Hallarna10.30: Mot Hallarnas lager – Kläder och Rekvisita13.00: Möte – Grafisk formgivning – Hallarna – MediaRummet16.00: Möte VTST – Andersbergsspäket18.00: Möte – Laxöfördraget – Hallarna

Lång dag… låt oss inte orda överdrivet mycket!

 

Klockan nio på Kulturhusadministratörens kontor för att diskutera hyran för Hallarnas alla aktiviteter under våren. Vår utgångspunkt var att i viss mån föra fram en del klagomål gällande vårt hoppjärkeri med repetitioner och Teaterkursen, främst då under senare delen av våren. Så skedde också med resultatet att vi fick en starkt reducerad hyresavi. Vi hamnade på en tredjedel av vad vi betalade för hösten – en fantastisk lättnad. Och kanske var det inte mer än rätt. Från slutat av april fram till avslutningen den förste juni var vi tvungna att byta sal eller anpassa vår verksamhet till korridorer och vestibuler varenda gång. Det är klart att sådant skapar otrivsel och irritation. Nu blev vi mer än lovligt kompenserade.

 

Från Kulturhuset ut till Hallarnas förråd i den förra Champinjonfabriken för att hämta ”Fåret och Kartan”. Vi letade också ett par byxor till Valerian. Allt utan minsta bekymmer. 

 

Klockan ett rullade Scenografen och Förste Grafiske Formgivaren in och han och Undertecknad begav sig omedelbart till MediaRummet. Innan vi gick in kunde inte Undertecknad motstå att visa på det hus (eller rättare lager) han drömmer om som en framtida teaterlokal. Under denna vandring lät sig de båda herrarna entusiasmeras så av lokalerna att de formligen stod på tå inför objektet. Under förhandlingarna med Kulturhusadministratören hade denne nämnt hur framtidsutsikterna för amatörteatern i Halmstad skulle kunna komma att formulera sig. När Kulturhuset en gång i en inte alltför avlägsen framtid stänger ner står Halmstad utan någon amatörscen. –”Den som då kan erbjuda en scen kommer att göra sig en hacka – det är ett som är helt säkert!” sa han bland annat. Detta refererade Undertecknad till då vi gick runt och kikade in genom fönstren. –”Tänk… Ta ett banklån på 20 – 30 miljoner och rusta upp den här lokalen med salong och teknik…” Vilken underbar dröm! Vilken fantastisk scen det skulle kunna bli!

Sen tog ett mer handfast arbete vid inne på MediaRummet. Vi gick igenom utgångspunkter för webb, brevpapper och Nyhetsbrevsformgivning med en av medarbetarna på MediaRummet. Vi kom ganska snart till en överenskommelse och la på så vis över det praktiska görandet till de duktiga grabbarna och tjejerna på nämnda instans.

 

Senare på eftermiddagen satt Undertecknad i förhandling med Festivalgeneralen. Det gällde att på ett vettigt sätt få honom att förstå det hopplösa i Andersbergsspäket. Till den 6 augusti är ingen hemma av de som skulle kunna tänkas medverka från Andersberg. De har rest till mostrar och fastrar i deras respektive ursprungsländer. Dessutom råder en – med förlov sagt – allmän slapphet och ovilja till engagemang i denna sort av kulturyttringar på bostadsområdet. Det kommer helt enkelt inte att låta sig göras så som vi planerat från början. Enda sättet att få till den stadsdelsvandring som planerats från början är att hitta medverkande från stan i övrigt. Har vi tur får vi med oss ett par grupper och en eller annan medverkande från just Andersberg… Några andra förhoppningar kan vi inte göra oss. Ja, det här fick Festivalgeneralen helt enkelt svälja. För säkerhets skull – som om han inte litade på Undertecknad – slog han en signal till kontakt på bostadsområdet och fick hela den obehagliga sanningen bekräftad. Därmed är sista ordet sagt och planerna helt förändrade!

 

Till kvällen med två styrelsemedlemmar från Hallarnas Skådespelarlag för att under några timmar få till det Laxöfördrag som krävs i det fortsatta arbetet gentemot IOGT-NTO. Trögt till en början då diskussionerna snabbt gled in på den tänkta teaterbyggnaden på Larsfrid och arbetet med den grafiska nyordningen. Åter satt Undertecknad och drömde sig in i framtiden med styrelsemedlemmarna.

Så småningom greppade vi dock tag i kvällens huvuduppgift och fick ett dokument till stånd. Huvudsakligen präntade vi ner vad vi kunde erbjuda och vad vi kände att vi kunde förvänta i gengäld. Förhandlingsobjekt; Vi tar hand om intäkterna från föreställningen oavkortat och ordnar med alla praktiska detaljer runt uppsättningen. Vi erbjuder IOGT-NTO en teaterpedagog till deras lägerverksamhet fritt under tio sommarveckor plus nöjet att få en reell sommarteateruppsättning på ön. Dessutom detaljer runt marknadsföring, elektricitet och annat praktiskt som toaletter, servering och ordningsamhet. Det vi åstadkom under dessa timmar i klubblokalen var vi överens om och på det klara med. Nu gäller det att omsätta detta i en överenskommelse och senare det praktiska arbetet – det sista ligger dock långt borta i tiden. Vid en omedelbar kontakt med ledaren för IOGT-NTO bestämde vi tid för slutliga förhandlingar om torsdag denna vecka.

Se där rök en planerat fri dag för Undertecknad… Ardeton också… men plikten framför allt!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 22 juni 2010

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Ruskaby Skola

Kronor & Nycklar

Hallarna

Halmstad

08.00 – 21.00

Kontorsgöromål – 15.30: Möte – Kulturförvaltningen – Projekt Respekt!19.00: Repetitioner – Ruskaby Skola – Kulturhuset

I alla kval och våndor… Hela dagen fram till mötet på Kulturförvaltningen svävade Undertecknad på mörka moln, farandes fram och tillbaka mellan balkongen och datorn. Cigarett efter cigarett bolmades upp – nervösa svar på frågor från familjen – utestängning av de samma – nagelbitning. Hur än Undertecknad försökte skärpa sig kom inget ner i datorn… ingenting. Och något måste presenteras på mötet på Kulturförvaltningen – det gick helt enkelt inte att komma tomhänt dit. Vad var det då som stod ivägen denna dag? Ja, när det till sist lossnade blev den fråga klart besvarad. Eftersom osäkerheten runt projektet är så stor och ingen riktigt vet vart hän det ska svänga nu så var det också omöjligt för Undertecknad att svara upp mot de förväntningar han trodde sig känna från de som senare skulle möta upp på nämnda förvaltning. Låsningen berodde helt enkelt på osäkerhet… När detta stod klart öppnade sig fantasins låda och allt flög ner i datorn på mindre än två timmar.

Följande presterades:

PROJEKT...

Ett kulturprojekt för barn och unga

på Andersberg!

 

Alla kan delta!

 

Fantasi, Kreativitet och Skaparlust utan gränser!

 

Kort presentation av projektidén:
Ett integrations- och mångfaldsprojekt som bygger på kulturarbete och samverkan/nätverkande mellan unga på Andersberg i Halmstad. Ett bostadsområde med enorm mångfald, många barn och ungdomar som växer upp på området och som behöver stimuleras med ny positiv utveckling. Projektet på 1 år riktar sig mot barn och ungdomar med kultur som ett aktivt verktyg.

 

Grundidén bygger på målgruppernas egen verklighet och deras liv på bostadsområdet. Detta ska vävas samman till gemensamma utställningar, en bok med dikter och bilder, en större Multimedieföreställning och andra kulturella redovisningar till Andersbergsfestivalen 2011. För att nå fram till detta anordnas gemensamma forum och kontinuerliga work shops för deltagarna. De ska tillsammans ta fram material för att berätta sin egen historia.

Under arbetets gång lär man sig också att arbeta med kultur som redovisande verktyg för gemensamma mål. En slags entreprenörskola.

 

Barn under 12 år ska arbeta med lokala kulturarbetare och fritidspedagoger med drama/teater mm. De ska skapa egna enkla teaterstycken, egna sång- och musikstycken, ha "verkstäder" med ord, foto, bild mm för att göra utställningar och små teaterföreställningar tillsammans. Barnens självkänsla och självtillit kommer att stimuleras och byggas upp i tidig ålder. Syftet är att lära sig samarbeta mot ett gemensamt mål. Barnens arbete ska primärt leda fram till en publikation där dikter och bilder redovisas! Här kan mycket väl Andersbergsskolan involveras i arbetet.

 

Barn/Ungdomar 13-19 år ska tillsammans med projekt- och cirkelledarna skriva en egen teater och musikalhistoria med dans, musik och texter om sin vardag och verklighet. Olika teman tas upp som ungdomarna själva tycker är viktiga på ett givande sätt och med ett positiv budskap - Se din värld, se dina medmänniska!

I ett tidigt skede ska särskilt intresserade ungdomar vaskas fram för att ges möjlighet till ett större ansvar och att själva leda arbetet. I sinom tid ska dessa ungdomar vara sammankallande och planera workshops, diskussionsaftnar och levande kulturverkstäder för att på så sätt få fram ett grundmaterial att arbeta vidare med.

 

Projektet dokumenteras genom att en särskild grupp ungdomar filmar och fotograferar. Dokumentationsmaterialet ligger sen som grund för att redovisa de kunskaper och erfarenheter man tillskansat sig.

Är det möjligt att gå vidare med projektet i en eller annan riktning skulle Projekt… kunna tjäna som pilot för tex. ett större ungdomsprojekt i Halland eller ett samskandinaviskt dito.  

 

Alla deltagarna jobbar mot samma mål: En större presentation med utställningar, teateretyder, dansföreställningar och en större Multimedieföreställning att presentera vid 2011 års Andersbergsfestival. Under tiden fram till finalen genomförs workshops, levande verkstäder, diskussionsträffar, studiebesök, och annan verksamhet som befinns lämpligt i strävandet efter möjlig kunskap och verktyg för att färdigställa slutresultatet. Hela tiden i lyhörd konversation med ungdomarna själva.

 

Om möjligt sker redan under vintern en första redovisning av arbetet. Det kan ske som en minifestival där höstens arbete – utan större pretentioner – redovisas som en del i arbetet att förskansa sig om kunskap och erfarenheter om hur arbetet kan formulera sig under våren.

 

Alla är välkomna att bidra och delta i detta arbete som inte vill sätta någon form av begränsning för fantasi, kreativitet, skaparlust och möjlighet att göra sin åsikt och stämma hörd!

 

Vid mötet på Kulturförvaltningen samlades sju personer inkluderande Undertecknad. Fem chefer för kommunala förvaltningar och bolag och en representant för Ljungbergska stiftelsen. Alltså samtliga i positioner där de med omedelbar verkan kan meddela förutsättningar för beslut… framför allt vad det gäller ekonomisk bisträckning.

Mötet började med att vi blev bjudna på glass… för ovanlighetens skull. När diskussionerna väl kom igång förstod Undertecknad att här var det inte frågan om om, utan hur och när… Projektet fick högsta beröm och när Kulturchefen påstod att det här projektet är så bra att vi måste bara köra det höll de andra med. Sen kom nivån att läggas på hur vi skulle gå till väga. Alldeles enkelt är det inte att komma in på de rätta ställena – få en lokal för ändamålet? – kontakter som måste tas? – vem som ska äga projektet? – hur det ska förvaltas?… osv… osv. Frågor på löpande band, i vissa fall trevande svar men i en mycket kreativ anda.

Ett blev dock säkert; Kulturförvaltningen äger projektet som leds av Undertecknad utifrån Kronor & Nycklar. Fullt acceptabelt – egentligen idealiskt! Undertecknad identitet går inte förlorad och föreningen består och kan arbeta med full kapacitet. Frihet – ansvar – vettig arbetsuppgift – kraft. Den lösningen gillade alla, särskilt Undertecknad.

Innan mötet upplöstes bestämdes tid för nytt. I morgon kl. 11.00 – här ska det inte vilas på några hanar! Gott! - - - - - Nu har äntligen Projekt (…) Respekt! blivit verklighet! Äntligen! Vi behöver inte längre ägna tid åt att producera projektbeskrivningar tillrättalagda för att passa Stockholms tyckene. Nu vankas det verksamhet på en nivå man skulle kunna kalla verklig! Fantastiskt!

 

Kvällen repetition av Ruskaby hade skjutits fram en timme från sex till sju. Ändå kom vi inte igång med omedelbar verkan (det är ju svårt naturligtvis då alla vill mingla av sig innan den rätta skärpan uppstår). En var dessutom sen…

Uppvärmning och sen var vi strax igång med att i förstone ställa stolar till rätta. Klassrummet kopierades i Kulturhuset med bänkar uppställda som på Galgberget. Strax var vi igång i yster dans. Full fart med denna underbart åldersblandade ensemble. Unga och gamla. Hallarnas trotjänare och det unga gardet som nu är fler än vi äldre. Det borgar för full kraft och ett explosivt tempo. Underbart! Bara att hänga med gör en genomsvett. Alla snappar med omedelbar verkan. Här går det undan. I kväll tog vi oss igenom – inte trevande, som vanligt är vid första kollationen, utan rakt in i elden utan minsta tvekan och fick på det sättet en bra bild av vad vi nu är på väg emot. Ruskaby är kul, intensivt och inspirerande. Inget högklassig litterärt verk… ho, ho, ho… Men väldigt kul!

Fortsättning följer!

Hatte Bärtilsson  

Vädret veckan ut

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 23 juni 2010

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Ruskaby Skola

Kronor & Nycklar

Hallarna

Halmstad

10.00 – 20.00

Kontorsgöromål – 11.00: Möte – Kulturförvaltningen – Projekt… - 18.00: Repetitioner – Ruskaby Skola – Kulturhuset

Mötet på Kulturförvaltningen artade sig så att man mer eller mindre kan kalla det för en löneförhandling. Det var inga problem att komma överens. Sannerligen inte… Efter den frågan var det mer att fördela uppgifter runt det rent praktiska, det som nu återstår innan vi är färdiga med projektbeskrivning och ett reviderat och realistiskt budgetförslag. Allt det där föll naturligtvis på Undertecknads lott. Och med det är projektet startat. Det blir lön från den stund då vi för första gången hade sittning i den nya andan. Det vill säga måndagen den sjunde innevarande månad. Knappt ens fattbart för Undertecknad… Vi har ett projekt som rullar… där till och med lön utgår. Ja, just det…; Ofattbart!

Vi var klara på mindre än den timme möten av den här karaktären brukar ta.

Ute på gatan kom jublet… Faktiskt det första vrålet sen Undertecknad kom till Sverige för drygt tre år sen. Men det finns en krank eftertanke också. Fruktan för den tröghet som Undertecknad stött på under Gatuteaterfestivalprojektet på Andersberg… Andersbergsspäket… Det går inte att tro att man ska segla denna skuta i land endast med hjälp av vinden. Det kommer att krävas ordentliga tag vid årorna och rodret med för den delen. Det kommer att krävas uppoffring – vid detta finns det dock en glädje i sig. Frågan är bara om det går att kämpa ner det här motståndet, få bukt med trögheten?

 

Kvällens repetition, den andra i ordningen med Ruskaby Skola, såg ett sänkt tempo. Full fart ändå… men inte så mycket traggel. Lärarinnan är en aning opasslig, nämligen. Skrovlig röst och hosta som står och lurpassar var gång hon höjer rösten. Därför rakt igenom så smidigt som möjligt. Egentligen var det meningen att vi skulle kört igenom det partiet i början av pjäsen, som Valeriankreatören missade i går, ett par gånger… men Undertecknad lät den idén fara när Lärarinnans hälsolägen blev uppenbart.

Vi avslutade repetitionerna med att gå igenom den uppgift som lades ut vid gårdagens repetitioner. Vad blir det av karaktärerna? Det blev en lustiger stund där dessa reflektioner fick oss att tänka ett varv till runt de personer vi kreerar. Petter blev flygare och stridspilot på den engelska sidan under första världskriget. Lusinda somnade bort i ett äktenskap initierat av hennes far, Nämndemannen. Öden och en del äventyr… men berättelserna kändes realistiska och just därför spännande och intressanta.

Nu vilar ensemblen över midsommar sen vankas tre repetitioner fram till premiären den 3 juli… Spännande!

Hatte Bärtilsson  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 24 juni 2010

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

-

-

-

-

09.00: Möte IOGT-NTO/Hallarna – Laxöfördraget15.00: Friskvård – Tennis17.00: Friskvård – Trädgårdstjänst…  

Rakt genom staden i strålande solsken, över parkeringen vid Kulturhuset och ner på den buckliga stig som leder mot Nissan och bron över till Laxön. Där väntade kamrat ordförande och vi tog oss över till ön som mer eller mindre framstår som ett slags naturreservat mitt i Halmstad. Det är som att kliva in i en annan värld – en värld där naturen härskar och dess lagar gäller. Det är faktiskt både slående och överraskande.

Laxöfördraget i förhandling med IOGT-NTO och Hallarna. På skrangliga plaststolar med kaffe och kaka kom diskussionerna igång per omgående. Vi – Undertecknad och kamrat Ordförande – presenterade det vi kommit fram till vid måndagens förberedande interna samspråk i frågan. Allt föll omedelbart på plats… omedelbart och långt enklare än man kanske kunde befarat. Enda stötesten var att IOGT:aren tyckte vi tagit i för lågt vad gällde biljettpriset. Vårt förslag 120:- tycktes alldeles för lågt…- ”Vi har kollat runt… Det finns inget ställe som tar under 175:- oftast mer…” I biljettpriset ska kaffe och tilltugg ingå. Det är det enda som IOGT-NTO kräver som motprestation. Resten tillfaller Hallarna. Sen naturliga saker som att Hallarna betalar för sig vad gäller elektricitet, att vi får hjälp med byggnationer och marknadsföring och möjligheter att fritt få repetera i NBV:s lokaler på Muraregatan. Egentligen är det en enastående möjlighet… för både den ena och den andra. Överens om allt gavs Undertecknad i uppgift att renskriva ett bindande fördrag. Ett papper ansågs av nöden och kanske det om tvist skulle uppstå… Den risken bedömer Undertecknad ändå som väldigt lite. Fem år ska fördraget i förstone gälla. Fem somrar fram till IOGT-NTO:s kongress sommaren 2015.

Sen förvandlades sällskapet till drömmarnas kompani. Hur skulle det här kunna formulera sig? Berömda gästartister!? Musikaler av snitt som kan locka all sköns publik!? Duvemåla!? Ja.. i detta läge är det bara fantasin som sätter stopp… och modet. Det är i princip bara att fläska på… även om en viss återhållsamhet kanske måste till första året. Så blev det påfyllning av kaffet medan kakorna låg orörda på sitt fat. Drömmar… Förhoppningar… Det är synd att vi står ett år bort från första uppfarten… man hade velat köra igång redan denna sommar…

 

Eftermiddag med Affischer och annons för Ruskaby. Annonsen tog längre tid än beräknat. Första kommer på onsdag nästa vecka. Undertecknad blev chockad över priset för en tvåspaltsannons… 12 000 kronor… Tolvtusenkronor… Vad i häklefjäll är det frågan om? Den annonsen bantades snabbt ner till en enspaltare för 3 000 spesos. Effekten av detta blir väl att ingen ser den…

 

Eftermiddag och kväll ägnades åt dubbelt friskvårdsprogram. Tennis och trädgårdstjänst. Tennis i strålande sol – sommaren har smugit sig på oss. Första utomhusmatchen för säsongen. 9 – 5-seger över Broder. Kvällen underbar i ett hagel av dofter. För första gången känns det som om det verkligen är sommar… Detta lagom till midsommarfirandet.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 25 juni 2010 - Midsommarafton

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

-

-

-

-

Ledig dag

… Lämnas utan kommentarer…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 26 juni 2010 - Midsommardagen

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

-

-

-

-

 

Ledig dag

 

… Lämnas utan kommentarer…

 

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 27 juni 2010

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

-

-

-

-

Ledig dag – 12.00: Mot Hylte14.00: Friluftsteater i Hyltebruk17.00: Hemåt

Undertecknad skulle egentligen inte orda i denna del av spalterna. Men… Han måste ändå säga att denna eftermiddag fördrevs på ett mycket angenämt sätt. Måhända var distansen till upplevelsen över hövan lång men ändå bekväm och framför allt värd besväret. Ty i Tidaholm bjöds både underhållning, naturnära upplevelser och god mat. Detta allt i goda teaterkamraters lag. En eftermiddag till umgänge och gemensamma upplevelser. Ett mycket gott initiativ! Sådant här bör bli mer regel än undantag ty teaterkamraterna behöver även denna typ av aktiviteter för att gruppen ska må bra.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 25, 2005 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 25, 2006 >>>

Midsommar! Vi har alla fått Kulturkompaniets Kulturstipendie. Svetlana, Nadja, Alesia, Ira, Alyona, Tanya, Daria, Larissa

 

 

Detta hände Vecka 25, 2007 >>>

Midsommarfesten blev helt fantastisk trots det blöta vädret. Just det; Fantastisk Midsommar!

 

 

Detta hände Vecka 25, 2008 >>>

Resa till Porsgrunn, Norge. Norsk Gatuteaterfestival

 

 

Detta hände Vecka 25, 2009 >>>

Problem med Ruskabyensemblen men repetitionerna igång. Interreg och nybildad Styrgrupp i Laholm. Nytt kokboksprojekt initierat på Region Halland. Tre dagar ledigt över Midsommar…

Samtliga loggböcker för 2010 >>>