Månad

Verifikationer

från - till

Huvudsakligt projekt

Transport

JANUARI

KN – 001 - 008

Arbetsresa

6 038:50

FEBRUARI

KN – 009 - 014

Kontor och kvällskurser

7 415:00

MARS

KN – 115 - 116

Sverigearbete

345:00

APRIL

KN – 017 - 023

Kontoret – Unga Svar

3 487:50

MAJ

KN – 024 - 053

Kurser – Kontoret - Sverige

39 654:00

JUNI

KN – 054 - 108

Midsommar - Festivalen

10 612:50

JULI

KN – 109 - 151

Festivalen

61 014:00

AUGUSTI

KN - 152 - 163

Visum – Unga Svar - Kontoret

5 376:50

SEPTEMBER

KN – 164 - 189

Kontoret

1 441:00

OKTOBER

KN – 190 - 229

Visum - Korzhonok

8 680:50

NOVEMBER

KN – 230 - 256

Korzhonok – Arbete i Sverige

12 101:00

DECEMBER

KN – 257 - 303

Lucia

19 896:50

 

 

 

 

Redovisade projektutgifter

”KULTURKÄLLAN”

56 221:50

Redovisade projektutgifter

-

-

 

 

 

 

S U M M A:

232 283:50

 

 

SUMMA IN UNDER VERKSAMHETASÅRET 2004

 

Avlöningar för Hans Bärtilsson (ordförande) och Tatyana B.-Kovalyova för deras engagemang under projektet Youth & Society (EU- TACIS)                        89 000:-

Kulturkällan                                                            55 000:-

Filmen ”Dom kallade oss handikappade”                                51 640:-

Felaktigt utbetalt bidrag                                       27 500:-

 

SUMMA IN VERKSAMHETSÅRET 2004       223 140:00

 

SUMMA UT VERKSAMHETSÅRET 2004      232 283:50

 

 

BALANS SAMMANSTÄLLD FÖR 2004         -9 143:50

 

Kortfattad analys:

 

Man kan konstatera att Kulturkompaniet Kronor & Nycklar inte har någon vinstdrivande verksamhet. För tredje året i rad gör nu föreningen förlust. 2002 var siffran katastrofala 50.000:- i slutlig minuspost, 2003 något drygt 30.000 och i år 9.132:50. Underskotten täcks av lån från föreningens ordförande och sammantaget är nu skulden upp i 89.000:-

Den stora läckan i år har varit Ungdomskulturfestivalen i Gwardejsk. Trotts tappra försök att finna sponsorer gick föreningen bet på den punkten och när väl festivalapparaten rullat igång var det bara för föreningen att betala.

Dock ska sägas att Kulturkompaniet är mycket tacksamma för de förtroende de fått under året och som gjort att verksamheten har kunnat drivas vidare. Det finns nu även förutsättningarna för ytterligare minst ett år till stationerade i Ryssland. Det nya EU-projektet ger dessutom stadga åt nästa års ekonomiska situation för föreningen. Det projektet sträcker sig två år framåt och därigenom finns det goda möjligheter för ett fortsatt rikt arbete för föreningens medlemmar.

 

www.crownsandkeys.com

Verksamhetsrapport 2004