Schema och logg vecka 26, 2008

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 23/6

Tisdag 24/6

Onsdag 25/6

Torsdag 26/6

Fredag 27/6

Lördag 28/6

Söndag 29/6

Tid

08.00

08.00: Arbete på kontoret

08.00: Arbete på kontoret

 

08.00: Arbete på kontoret

 

Ledig dag

Ledig dag

08.00

09.00

09.00: Arbete på kontoret

 

 

 

09.00

10.00

10.00: Möte Region Halland

 

 

 

10.00

11.00

11.00: Friskvård Badhuset

 

 

 

11.00

12.00

12.00: Arbete på kontoret

 

 

 

12.00

13.00

 

 

 

 

13.00

14.00

 

14.00: Arbete på kontoret

 

 

14.00

15.00

15.00 Möte Gatuteaterfestiv.

 

 

 

 

15.00

16.00

 

 

 

 

16.00

17.00

17.00: Kontoret

 

 

 

 

17.00

18.00

 

 

 

 

18.00

19.00

 

 

 

 

 

 

19.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

22.00

Ingen riktigt strukturerad vecka det här. Förmodas bli något av semesterkaraktär över den. Det är också svårt att få någon riktig ordning då kontoret efter familjens hemkomst är ställt upp och ner. Först till mitten av juli förväntas kontoret öppna i nya lokaler. Till dess får verksamheten bedrivas lite på improvisationsnivå… 

 

Måndagen den 23 juni 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Halmstad

08.00 – 19.00

Interreg IV A – 15.00: Möte Gatuteaterfestivalen

En massa småplock expedierades under dagen. Här ett axplock; In på ABF för att höra hur Leader-projektet framskridit under den vecka då vi var i Norge. Japp… det var inte så mycket som hänt. Nog tur att Undertecknad visade sig i dessa krokar. Måste också bli ordning på de förprojekteringspengar som Region Halland lovat – annars finns det ingen möjlighet för Undertecknad att ta ut någon lön under sommaren (vilket ser ut att verkligen behövas…). En av ombudsmännen som Undertecknad känt sen åren på Parkteatern hälsade då vi inte setts på åratal. Hon gav särskilt fint beröm till Undertecknad, som försynt återges här. –”Vi är så glada för att du är tillbaka hos oss på ABF!” Man tackar särdeles!

Biluthyrningsfirman visiterades och avkrävdes på depositionsavgift.

Lokala skatt besöktes för att få klarhet i hur resten av medlemmarna ska kunna få sina nya registreringsnummer bak födelsedito. Vänlig kvinna ordnade fram blanketter att fylla i. En uppgift som inte verkade alltför hopplös.

Handelsbanken för att ordna med bankkonto för Karaskogen och Den Stora Släktträffen. Det blev också gjort, även om det tog rysligt lång tid.

 

Eftermiddagsmöte med Festivalgeneralen. Rapport Norge. Kluddigt med penningredovisningen – därför löfte om en snyggare uppställning inför möte på torsdag.

 

Till kvällen det sista på den grafisk formgivningen av Släktträffsinbjudan. I morgon går den iväg till tänkta berörda. Så får vi se hur det uppfattas.

 

Total storm idag! Till natten fruktan för att vinden åter skulle ta med sig träd och tak i vår stad. Det här har verkligen varit stormarnas år. Är det symtomatiskt för vårt liv anno 2008? Flytten från Ryssland – den långa väntetiden på familjen – nyetableringen i Halmstad…(?)

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 24 juni 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

08.00 – 13.00

Kontorsgöromål

Sannerligen inte mycket att orda om. Behjälplig när den unge, modige arrangören hörde av sig strax före lunch. Skrev på ett presentationsbrev åt honom och lotsade fram honom på MediaRummet.

Fick iväg papperna för familjens fyra sista… siffror. Undertecknad vill gärna göra en randmarkering här. Väldigt trevligt bemötande på LokalaSkatt!

Ja, det var väl allt – och det behövs inte mer…

Hatte Bärtilsson

Vädret veckan ut

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 25 juni 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 15.00

Interreg IV A

Det finns inte mycket att anteckna för tillfället. Allt går på sparlåga! Karaskogen och släktträffen är väl det som fått mest uppmärksamhet idag. Skickat ut alla inbjudningar… I övrigt förlustelser på badhuset… Kanske dags för riktig semester?

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 26 juni 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

08.00 – 19.00

10.00: Möte Region Halland

Dagens möte på Region Halland blev på många sätt en felräkning. Ett första steg mot något nytt – eller mot ingenting alls?

I korta drag; Projektet, som just nu är två månader in i en förprojekteringsperiod, handlar om att knyta samman kulturarbetare med näringslivet och vise versa. Att på detta sätt finna möjligheter för kulturarbetarna att utveckla en entreprenörsanda och i förlängningen till en annorlunda försörjning. Idén är inte precis ny. Undertecknad har försökt med dylikt i både Kulturbanksprojektet och i ett Mål 3-projekt, men det var länge sen. Minst tio-tolv år sen. Utdelningen då var också mycket riktigt klent. Det är svårt att korrelera dessa två världar. Affärsvärlden och kulturvärlden. De svär mot varandra och ingendera förstår den andres språk. Så har det i alla fall varit – kanske har den saken förändrats. Förhållanden för kulturarbetarna har i alla fall det. Helt eller delvis reformerats. Allt fler, låt oss kalla dem konstnärer, har kommit till insikten att stödet från samhället blir allt måttligare och att intresset rent av verkar tynande från de styrande att över huvud taget bry sig. Under ovan nämnda omständigheter är det naturligtvis nödvändigt att finna andra former så inte en hel yrkesgrupp – kanske den viktigaste i vårt samhälle – faller bort helt och hållet. Dessutom har arbetslöshetsförsäkringen radikalt omdanats till det sämre. Förr gick det att hanka sig fram mellan uppdrag med hjälp av A-kassa… Den möjligheten är nu ytterst begränsad. Allt fler väljer att ta vilket arbete som helst när det börjar kurra i magen. Hur den yngre generationen resonerar har Undertecknad ingen som helst aning om. Fast en inte alltför okvalificerad gissning är väl att de rent konstnärliga yrkena inte känns alltför lockande. Här pratar vi om utarmning inom en hel yrkesgrupp. Uppenbarligen en förflatning av begreppet konstnärligt när kreativa personer väljer kommersiella alternativ med en deprimerande välvillig inställning till kapitalet. Att arbeta på en reklambyrå är mer lukrativt än att stå och fila i en ateljé… naturligtvis.

Därför är det här projektet helt lysande. En av idéerna är att i varje halländsk kommun anordna en kulturarbetarmässa där yrkesfolk får möjligheten att presentera sitt kunnande för näringslivsrepresentanter. Detta ska ske inom det närmaste året. Kanske något förhastat då Undertecknad tror att kulturarbetarna står allt för oförberedda för ett dylikt arrangemang. För att inte tala om näringslivets tafatthet inför den resurs som kulturbranschen kan utgöra för dem.

Vad värre är är att den som leder förprojekteringen inte riktigt har koll på hur den slutliga ansökan ska formuleras. Förundersökningen ska vara färdig till oktober månads början – då tar projektledarens arbetstid slut. När nästa ansökningsperiod för EU:s socialfonder ligger har projektledaren ingen aning om. På Undertecknad ger detta intrycket av att ordningsamheten, som krävs vid EU-ansökningar, verkar något ur balans och att det därför kan bli bekymmersamt längre fram. Undertecknad är emellertid utsedd som representant för Region Halland under det fortsatta förprojekteringsarbetet och ingår från dags datum i projektets referensgrupp.

Undertecknad meddelar på detta sätt sin vankelmodighet inför detta uppdrag. Ett första steg mot något nytt – eller mot ingenting alls???

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 27 juni 2008

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

14.00 – 20.00

Kontorsgöromål – Lös och Ledig…

Lös och ledig. Just så kan man resumera dagens kontorsgöromål. En slö titta på de formulär som kom från Region Halland igår med förfrågan om sammanfattningar av de EU-projekt som föreningen är involverad i. Något pillades ner på sidorna som kom med e-post… men problemet i stort sköts vidare till nästa vecka.

 

Ett tag såg det ut som om Undertecknad skulle bli tvungen att åka ner till Helsingborg för ett möte med kommunrepresentant angående Gatuteaterprojektet. Men tidigt på morgonen kom ett e-postmeddelande som formulerade sig på följande sätt; ”Vi ses i augusti…!” slut citat. Så slapp vi ifrån den resan, det uppdraget… Bättre att komma förberedd i början av augusti! Bara att hoppas att helsingborgarna är på hugget då och kan ta alla nödvändiga beslut inom kommunen… På detta hänger EU-ansökan nummer ett, den gällande Gatuteaterfestivalprojektet.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 28 juni 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

-

-

-

-

 

Ledig dag…

 

Lämnas utan kommentarer…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 29 juni 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

 

-

-

-

-

 

Ledig dag…

 

Lämnas utan kommentarer…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Detta hände vecka 26, 2006>>>

Detta hände vecka 26, 2007>>>