Schema och logg vecka 35, 2008

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 25/8

Tisdag 26/8

Onsdag 27/8

Torsdag 28/8

Fredag 29/8

Lördag 30/8

Söndag 35/8

Tid

08.00

07.00: Mot Göteborg

07.00: Arbete på kontoret

Fokus: INTERREG-ansökan

 

 

 

 

 

08.00

09.00

09.00: Arbete på kontoret

Fokus: INTERREG-ansökan

09.00: Arbete på kontoret

Fokus: INTERREG-ansökan

09.00: Mot Helsingör

09.00: Arbete på kontoret

09.00: Kontoret

09.00

10.00

09.00: Interreg Vägledningsmöte Göteborg

10.00: Möte Sannarp Interreg

10.00

11.00

11.00: Möte i Helsingör  INTERREG Kommun och Teater & Helsingborg

11.00

12.00

 

 

12.00

13.00

12.30: Mot Halmstad

 

 

13.00

14.00

14.00: Mot Helsingör 15.00: Interregmöte

 

 

14.00

15.00

15.00: Arbete på kontoret

Fokus: INTERREG-ansökan

Uppdateringar osv.

 

15.00: Friskvård Tennis

15.00

16.00

 

16.00

17.00

17.00: Mot Halmstad

17.00: Arbete på kontoret

 

 

17.00

18.00

 

 

18.00

19.00

 

 

 

 

19.00

20.00

 

20.00: Friskvård Tennis

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

22.00

 

 

Måndagen den 25 augusti 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Halmstad

07.00 – 21.00

09.00: Interreg-möte i Göteborg - 15.00: Kontoret

Mycket tidig morgon! Samling vid ABF. Mot Göteborg och Göteborgs Stadsmuseum. Vägledningsmöte INTERREG… Det här är Undertecknad fjärde möte på exakt samma tema. Men den här gången var allt mycket klarare och det fanns en annan öppenhet inför de sökande. Tonen var en helt annan. Befriande! Det beror naturligtvis på att programkontoret i Kungsbacka inte fick in så många ansökningar vid förra omgången. Nu är de tvungna att vara mer tillmötesgående, inspirerande för att överhuvud få in ansökningar. Och det var också två varmhjärtade föredragshållare som tummade på de flesta av de regler som senast var så benhårda. Man kan till och med få komma in med kompletteringar… ja, upp till en månad efter det att slutdatumet gått ut.

Men de har också lärt sig att förklara sig bättre. Göra ansökningsprocessen mindre komplicerad. Kanske är det så att de själva fått mer på fötterna, lärt sig hur programmet verkligen fungerar och vilka möjligheter det egentligen har.

Aldrig tidigare har Undertecknad gått ut från ett sådant här möte så lättad till mods och med en känsla av lättnad. Nu känns det som om vi kommer att få till den ansökan som väl närmast är nödvändig… Livsnödvändig. Inte minst för att behålla förtroendet för en hel räcka av folk till höger och vänster.

I bilen hem… mycket om trötthet och ett samhälle i förfall och människor utan verkligt engagemang. Upplyftande samtalsämnen.

Bra måndag!!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 26 augusti 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

07.00 – 19.00

Interreg IV A – Kontoret – 14.00: Helsingör 15.00: Interreg-möte

Nu går det på i rasande fart! Skönt – vi är loss. Mycket tack vare det runda mötet i Göteborg igår. Där kom lösningen och förståelsen på många problem och knepigheter. Undertecknad känner sig som i en välfylld luftballong… nu gäller det bara att få styrsel på den.

Ett av styrinstrumenten kom igår vid mötet i Helsingborg. Nya infallsvinklar och idéer. Nya formuleringar. Undertecknad fick fullt godkänt på det som hittills kommit fram och fortsatt förtroende för det arbete som ligger fram till den färdigställda ansökan. Enda problemet är nu Norge. De suktar efter material att ta ställning till. Det är ju inte så konstigt. Undertecknad hoppas att det ska finnas så mycket substans att en försändelse kan gå iväg i morgon per mial. Men som sagt… vi är på väg och Undertecknad är väldigt målmedveten. Skönt!

Hatte Bärtilsson

Vädret veckan ut

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 27 augusti 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 19.00

Interreg IV A  - 20.00: Frisksport Tennis – (13.00: Svenskprov (SFI) för Jusha)

Interreg-arbetet går vidare. Korrläsa texter som tagits fram så här långt. Lägga in tilläggen som kom upp vid mötet i Helsingborg igår. Fundera i nya riktningar… Spela det där gamla spelet som Undertecknad alltid gör när han skriver projekt. Hur passar detta och detta mötet med de andra aktiviteterna?… hur synka det konstnärliga i förhållande till det mer merkantila och värdsliga? Vilka ord att använda i förhållande till bidragsgivarna. Tillväxt, samnordiskt, utveckling, kunskapsöverföring… I princip är det hela ganska barnsligt… Just det! Man finner vägar som talar till de som så småningom ska bestämma det här projektets vidare öde… Allt är sant men så våldsamt polerat att man i princip borde skämmas…

Hur som helst ser Undertecknad nu en ändå på denna del av arbetet.

 

Friskvården förde Undertecknad och kvinnlig tennispartner till storseger denna kväll! 12 – 4! Rena utklassningen. Men det behövdes en reell portion kämpaglöd. Den infann sig… därav de stora segersiffrorna.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 28 augusti 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 19.00

Interreg IV A

Äntligen – sent om sidor (det hann bli kväll och ganska sent). Men nu är det klart att presentera!

Här kommer det skrivna! Var så goda!

 

Tids- och aktivitetsplan ”Nordiskt Nätverk för Gatuteaterfestivaler”

 

Styrgruppen är projektets ledande organ. Här diskuteras och beslutas kommande aktiviteter, löses logistiska och samordnande problem, bokning av artister, förmedling av nordiska grupper osv. Detta i akt och mening att förbättra kvalitén på de lokala festivalerna och få till en samnordisk marknadsföring.  En viktig uppgift för Styrgruppen blir ett aktivt spridande av nordisk gatuteaterkultur och nydanande idéer som finns förankrade i festivalerna. I denna grupp beslutas hur den gemensamma marknadsföringen ska läggas upp och hur samarbetet mellan de nordiska festivalerna ska samordnas för att åstadkomma en så kostnadseffektiv strategi som möjligt. Koordinerade bokningar av internationella artister och grupper är andra exempel på aktiviteter som kan genomföras ur ett samnordiskt perspektiv.

I denna grupp finns företrädare för alla inblandade parter i projektet. Representanter från städernas kommunala förvaltningar, festivalproducenter och konstnärliga ombud.

Styrgruppens arbete liksom det Nordiska Gatuteatercentret leds av Lead Partner; Halmstad

 

Nordiskt Gatuteatercenter. Det övergripande och långsiktiga målet med projektet är att öppna och etablera ett Nordiskt Gatuteatercenter i Halmstad. Härifrån kommer projektet att administreras, liksom de gemensamma aktiviteterna att samordnas under gatuteaterfestivalerna. Centret kommer även att fungera som en länk mot övriga Europa med främsta uppgift att finna, kartlägga och förmedla artister till festivalerna. All information runt projektet och den gemensamma marknadsföringen av de involverade nordiska festivalerna kommer att läggas upp och framställas här. En webbsida kommer via centrets försorg att samla uppgifter om artister och andra nätverk samt informera om de nordiska festivalerna. En kartläggning av nordiska gatuteaterartister och platsspecifik teater kommer att genomföras och en databank att upprättas runt dessa. Genom denna databank öppnas möjligheten för centret att marknadsföra dessa Skandinaviska artister mot övriga Europa.

Fortlöpande under projektets gång kommer rapporter och uppdateringar runt Interreg-projektet att samlas in för sammanställningar och distribution till samtliga aktörer. Gatuteatercentret kommer att ha en löpande verksamhet under hela projekttiden. Efter projektets slut fortsätter centret att verka för Nordeuropeiska intressen vad gäller gatuteater och platsspecifik scenisk konst genom gemensamma uppdrag.

 

Nätverksgruppen kommer att fungera som ett slags arbetsutskott till Styrgruppen och har därigenom rapportskyldighet till denna samanslutning. Nätverksgruppen består av en mindre grupp representanter för projektets involverade konstnärliga organisationer. Denna grupp genomför gemensamma reser till kontinenten för uppdatering av aktiva grupper och hur deras program formulerar sig. Här bokas artister och turnéer samordnas och läggs upp. Gruppens uppgift blir att förmedla kunskap om det Nordiska nätverket och marknadsföra festivalerna i Norge, Sverige och Danmark för att locka både nya artistgrupper som en kontinental publik. Gruppens uppgift är också att representera det nordiska nätverket vid de stora Europeiska gatuteaterfestivalerna och där presentera projektets idé och arbete. Internt inom denna grupp förs också en ständigt levande konstnärlig debatt för att finna fram till nya idéer och en utveckling av nordisk gatuteater som konstform.

Initiativ till program och aktiviteter delas mellan länderna som leder arbetet under ett år var. År 1 (2009): Sverige – År 2 (2010): Norge – År 3-4 (2011-12): Danmark

 

Diskussions- och utbildningsmöten är till för erfarenhets- och kunskapsöverföring mellan de nordiska representanterna. Varje festival involverad i projektet har sitt upplägg av artistbokning, utformning av program, samarbetsformer med det lokala näringslivet och städernas förvaltningar. Till dessa möten kommer externa experter och representanter för näringslivet, upplevelse- och turistnäringen att kallas för att finna vägar som kan leda till regionernas möjligheter för hållbar tillväxt. Nya idéer kommer att prövas för att komma fram till en gemensam strategi för att förstärka festivalernas betydelse i marknadsföringen av regionerna och städerna. Här kommer också nya former för gatuteatern att diskuteras som kan leda till en gemensam nordisk utveckling av konstformen. Gettohood, gatuteater i bostadsområden, är ett sådant exempel som kan utvecklas och finna nya vägar inte bara på en konstnärlig basis.

Diskussions- och utbildningsgruppen leds av dansk samordnande partner; Helsingör

 

Ungdomsgruppen ska närmast ses som en entreprenörsutbildning av unga människor. Genom praktiskt arbete och möjligheter att ta del av olika erfarenheter från de nordiska festivalerna genomgå en utbildning i hur man planerar och arrangerar en Internationell Gatuteaterfestival. Ungdomarna kommer förutom att de praktiskt tar ansvar för vissa delar av det pragmatiska arbetet med festivalerna också att arbeta fram egna gatuteaterföreställningar och under festivalerna leda work shops för den unga delen av publiken. Hur kan man finna vägar för en ny typ av gatuteater baserad på unga artisters synsätt och utifrån ett samnordiskt perspektiv? Hur tar man vara på den erfarenhet som den äldre generationen ackumulerat genom ett mångårigt arbete? Som resultat av detta arbete förväntas att unga människor får möjlighet att själva arrangera delar av festivalerna utifrån ett ungdomligt, nordiskt perspektiv.

Ungdomarna arbetar gemensamt fram gatuteaterföreställningar utifrån ett Nordiskt perspektiv. Förslag på teman: ”Vår gemensamma historia”, ”Våra Nordiska språk” och ”Framtiden för vår region i ett ungdomsperspektiv”

Ungdomsgruppens arbete administreras och leds av Projektledaren och Lead Partner; Halmstad

 

Work shop-möten/Konstnärliga gruppen är till för att diskutera konstnärliga frågor och efter hand komma fram till en gemensam samnordisk gatuteaterföreställning. Tonvikten kommer att ligga på ett gemensamt nordiskt konstnärligt uttryck för gatuteater. Vad för oss samman och vad skiljer oss åt i vår konstnärliga uppfattning? Som slutresultat och som final på projektet presenteras en gemensam platsspecifik konstnärlig gatuteaterföreställning som inför projektets avslutande år turnerar runt till samtliga involverade festivaler.

Work shop-gruppen leds och samordnas av Norsk prosjekteier; Porsgrunn

 

Så… i morgon kan vi åka till Helsingör med gott samvete och börja reda i andra frågor!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 29 augusti 2008

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 19.00

Interreg IV A  - 09.00: Resa Helsingör där det blir möte klockan 11.00

När denna tunga sten – som ansökan så här långt känts som - äntligen kunde kastas från skuldrorna vände allt som i ett mirakel. På väg till Helsingör – först med tåg till Helsingborg, så båt över sundet – kom solen fram och vädret vände sig med sin milda kind mot Undertecknad. En härlig höstdag seglade med över sundet till Helsingör och solen kastade skarpa skuggor på de gamla murarna runt Kronoborg. Friskt och fläktigt!

 

Den danske Teaterchefen och Kulturtjänstemannen, som talar danska, från Helsingborg tog emot i kaféet vid den gamla tullkammaren som numera huserar Helsingörs Teaterförening. Muntert sällskap! Muntra och kreativa grabbar som strax satte igång magnifika och engagerande diskussioner. Det var ett tag sen Helsingborg var med i resonemangen – men det var aldrig någon fråga om… utan hur de nu ska träda in igen. Olika möjligheter diskuterades, telefonerna gick varma över sundet till förvaltningar som kunde tänkas ackreditera projektet. Frågan fick dock föras över till måndagens agenda men med den försäkran att allt kommer att ordna sig.

Middag och resonemangen gick vidare. Teaterchef och Kulturtjänsteman läste Undertecknads medhavda papper och spekulerade i hur man skulle kunna nästa INTERREG-ansökan till det pågående kultursamarbetet inom Sundsregionen. Frågan vändes och vreds. Tiden gick medan dessa frågor roterade på. Några direkta lösningar hittades inte under detta givande möte. Av resonemangen att döma står det dock utan tvivel att solutioner kommer att finnas när tiden svängt över denna veckas gräns mot nästa.

Undertecknad tackade för detta nykonstituerande möte och middagen som han så schangtilt blev bjuden på och så färjan över sundet för ett tåg 13.53 mot Halmstad.

Genom ett nordskånskt och sydhalländskt landskap som badade i sol förstärkande de gula nyanserna från nyskördade åkrar som rusade förbi där ute i den friska förhösten. Undertecknad lade ihop de goda plusen och konstaterade vid denna syn en stark inre tillfredställelse. Härligt! Det här var en bra dag som tog oss ytterligare ett steg närmare en färdig ansökan!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 30 augusti 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 12.00

 

Interreg IV A  

 

Tanken var att det skulle bli ett möte under dagen. Alltefter stod det dock klart att detta aldrig skulle komma att bli meningsfullt och ställdes därför in. Ny tid bestämdes till i morgon, söndag…

Lite uppdateringar som kommit efter under veckan… ja, sen bestämde sig familjen för att skogen och svampplockning var ett vackert alternativ till att detaljstudera tapeterna på kontoret…

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 31 augusti 2008

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 12.00

Interreg IV A - 10.00: Möte Sannarpsgymnasiet

Behaglig helg!

Mötet på Sannarp med Festivalgeneralen medförde fortsatta spekulationer runt Interreg-ansökan. Dock spikades den ordning som Undertecknad tagit fram under veckan. Några få korrigeringar i textmassan gjordes men inte mycket mer heller. Vi diskuterade också mötet nästa måndag (den 8 september) och spikade tidsperspektiv och dagordning. Undertecknad har att skicka ut kallelse till samtliga inom nätverket. Det blir det sista mötet där alla kan säga vad de tänker. En vecka senare ska ansökan vara inlämnad till Kungsbackakontoret. Festivalgeneralen undrade om vi blir klara. Jo, om alla nu bara gör vad de ska och samtliga papper kommer in… då ska det finnas en klar ansökan inom loppet av två veckor. Men ännu återstår det mycket arbete. Nästa vecka börjar budgetberedningen… Den blir både komplicerad och dryg. Men det är bara att trumma på…!

 

Därpå friskvård med tennis i Laholm.

På det hela taget en behaglig helg – den sista denna sommar – i alla fall kalendermässigt sett. Det gick att sitta ute och grilla i kväll och fortfarande känna en mild fläkt av sommaren… även om vinden skvallrar om höst.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

Detta hände vecka 35, 2005>>>

Detta hände vecka 35, 2007>>>