Kulturkompaniet Kronor & Nycklar bildades den 1 april 1998.
Vad har hänt genom årens lopp? Vilken verksamhet har föreningen bedrivit? Vilka har man samarbetat med? Hur har det gått? Succé eller fiasko? På denna sida kan Ni utröna det. Klicka på årtalen och ta del av ett digert arkivmaterial med allt från verksamhetsberättelser, projektrapporter till föreningens beryktade loggböcker! Var så goda!
Tillbaka till startsidan = index
Rådet
Vad händer just nu? Ta en titt på denna sidan så får du reda på det!
Bilder, bilder, bilder...
Vänner och bidragsgivare!
Åsikter

THE CULTURE COMPANY CROWNS & KEYS
Organization number 84 92 02 – 32 24

Hallands län, Sverige
Pilefeltsgatan 16,
302 50 Halmstad
Telefon: +46 (0)35 – 12 54 55
Mobil: +46 (0)703 - 54 78 55
Epost: hatte.b@telia.com

 

 


Det här året firade föreningen sitt femårsjubileum. Med utgångspunkt från Gwardejsk, Kaliningradregionen, Ryssland genomfördes en rad projekt. Bland dessa kan nämnas ”Unga Svar” där ryska och svenska ungdomar möttes för att diskutera sina liv och förutsättningar, EU-projektet Youth & Society och ”Den Goda Människan i Gwardejsk”. Den andra Internationella Ungdomskulturfestivalen i Gwardejsk blev succé med över tvåhundra deltagande från fem länder…
   


Under året hann ett EU-projekt avslutas och ett nytt bli accepterat; ”Sanning & Konsekvens”. Detta till stor glädje då projekt av den här storleken inte bara garanterar vettig verksamhet utan också ekonomisk trygghet. Sommarens ungdomskulturfestival floppade men annat blev riktigt bra. Filmen ”Dom Kallar Oss Handikappade” blev till en klar succé liksom projektet ”Kulturkällan”. Filmen tillsammans med Digital Historia, Kulturkällan – projektet som blev en tummetott – i samarbete med bl.a. Region Halland och Furiefilm

   

2005 blev ett gott år för föreningen. Det nya EU-projektet, ”Sanning & Konsekvens” startade upp och fyra premiärer avhölls i Kaliningradregionen. ”Pippis liv och leverne”, ”Den Starkare”, ”Utdömd Egendom” och med hjälp av gästregissör Ulf Andersson, ”Herrar”. Föreningen stod också bakom en filmkurs för Digital Historia och arrangerade som vanlig svenska högtider i Gwardejsk där man vid midsommarfirandet delade ut sitt stipendium för tredje året i följd. Ett nytt projekt såg också dagens ljus: ”60 År Av Minnen"


   

Året blev ett av de mest häktiska för föreningen någonsin. EU-projektet ”Sanning & Konsekvens” upptog mycket tid med nästan en stor samandragning i månaden. Sverige, Ryssland och Polen. Ändå hann medlemmarna ta fram ett nytt teaterstycke, ”Det Var En Gång Ett Fattigt Litet Barn” som man representerade med på två polska festivaler. Sommaren medförde ett två veckor långt ungdomsläger i Perkoz, Polen. Vid återkomsten till Gwardejsk arrangerade föreningen ytterligare ett läger under projektet ”3 X work shops för unga ungdomsledare”, där även en filmkurs ingick. Sannerligen ett späckat år med bra och viktig verksamhet!
Viktigast av allt detta benådade år; En ny medlem föddes in i föreningen. Den 7 juni tog Sven-Gregor Bärtilsson plats som yngste medlem…


 
2007 års verksamhet

2007 var året då föreningens verksamhet tog en högst påtaglig vändning! Genom två avslag på ansökningar till TACIS-fonden i Moskva vingklipptes möjligheterna att verka vidare i Ryssland. Dessa förödande beslut blev kända i augusti efter ytterligare ett stort internationellt sommarläger för ungdomar, denna gång i tyska Mirow. ”60 År Av Minnen” fullföljdes med sex bejublade föreställningar i Halmstad, Gwardejsk och Olsztynek. Ett av de allra viktigaste projekten under tiden i Ryssland. Epoken Gwardejsk avslutades med traditionell Luciaföreställning och sedvanligt julgille. 6 år av exempellösa äventyr, mycket arbete och stor kärlek var därmed över. Nu väntar Halmstad och Sverige… på gott och ont…


2008 års verksamhet
Under våren lades mycket uppmärksamhet och möda på Tokalynga Teaterakademis 20-årsjubileum. Uppgiften var att marknadsföra nio olika festivaler och vara behjälplig vid dessa evenemang. Annars präglades året av två entiteter; Väntan och Förprojekteringar. Från sommaren och framåt pågick ett febrilt funderande och skrivande på nya projekt. Kultur & Entreprenörskap X 2, Levande Minnen, Skapa Livslust, Nordiskt Nätverk För Internationella Gatuteaterfestivaler för att nämna några.
Bidan på att kåren skulle anlända till Sverige blev dryg! Först i juni ankom kontor och familj från Ryssland. Då började det nya livet på allvar. Hösten präglades av en del kreativt arbete. Teaterövningar med Hallarnas Skådespelarlag och Teater Husknuten. En verksamhet som skänkte förtröstan och framtidstro och bidrog till att föreningen så smått började rota sig i den svenska kulturmyllan…
10 År I Kulturens Tjänst!2009 års verksamhet
2009 blev det första året som Kulturkompaniet ograverat bedrev sin verksamhet med utgångspunkt från Sverige och Halmstad. Det första hela året utan ett brohuvud på andra sidan Östersjön. Det blev ett resultatmässigt blandat år med både succéer och bakslag. Främst var det arbetet med ett flertal större ansökningar som inte gick vägen. Interreg-ansökan för det samskandinaviska Gatuteaterprojektet havererade. De mer lokala ansökningarna för ungdomsprojektet Projekt Respekt! liksom Levande Minnen, som riktade sig mot äldreomsorgen, gick också uppriktigt sagt åt pipan. De stora framgångarna rönte föreningen i samarbetet med Hallarnas Skådespelarlag där uppsättningarna av ”Några Sommarkvällar På Jorden” och ”Ruskaby Skola” blev klara och odiskutabla succéer. Föreningens nätverk växte allt mer under året och nya uppdrag kom också fram i samarbete med bl.a. Halmstad Högskola, de halländska kommunerna och studieförbunden i länet. Sammantaget har det varit ett år fyllt av väldigt mycket arbete som lyckligtvis också genererat nya uppgifter. Men fortfarande framstår det som svårt att få de riktigt stora uppdragen som också kan ge bättre ekonomisk avkastning än som varit fallet i år.
Med detta års verksamhet i bagaget känns det ändå som om föreningen nu på allvar är på väg att etablera sig i Sverige. En strävan som får sin fortsättning framöver…


2010 års verksamhet
Fortsättning följer...