Schema och logg vecka 21, 2007

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 21/5

Tisdag 22/5

Onsdag 23/5

Torsdag 24/5

Fredag 25/5

Lördag 26/5

Söndag 27/5

Tid

08.00

 

 

 

 

 

 

 

08.00

09.00

09.00: Arbete på kontoret. (2)

09.00: Arbete på kontoret. (2)

09.00: Arbete på kontoret. (2)

Under dagen far vi runt till de ställen där insamlingen ska delas ut

World Hold On i samarbete med

Kronor & Nycklar

09.00: Arbete på kontoret. (2)

 

 

09.00

10.00

10.00: Arbete på kontoret. (2)

10.00: Arbete på kontoret. (2)

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00: Lektion Svenska

12.00

13.00

13.00

14.00

 

14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

17.00

17.00: Folkteatern på Kulturhuset

17.00

18.00

 

18.00

19.00

19.00: Personalmöte KKK&N

 

 

19.00

20.00

20.00: Sortering av insamlingen

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

 

22.00

 

 (1): ”60 år av minnen”. Kaliningrad Oblast fyllde sextio år som rysk region 2006 (tidigare Königsberg, Ostpreussen). Kulturkompaniet Kronor & Nycklar kommer under våren 2007 i samarbete med ”New Generation”, Gwardejsks ungdomsorganisation, att arbeta med en upplevelseutställning på detta tema. Premiär: juni. Projektet involverar också ett ungdomssamarbete mellan Sverige, Polen och Ryssland med teater och film som huvudsakliga verktyg.  

.(2): Allmänna kontorsgöromål. Allt ifrån uppdatering av webbsidor, konstnärligt arbete, översättningar till redovisningar och planeringar.

 

 

 

Måndagen den 21 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Gwardejsk

09.00 – 21.00

Planeringar och rapporteringar

Ångande hett! En bra bit över + 25 grader... Högsommarkänsla under långpromenad med den nye medlemmen. En spatsertur som tog oss upp mot de norra delarna av staden och de gamla tyska bunkerruinerna. Denna del av staden är som ett friluftsmuseum, ett monument över krigets idioti. Var totalt genomsvett efter fyra timmar i solen. Den nye medlemmen skrattade åt undertecknad när svetten droppade från näsan.

 

Annars den vanliga visan på måndagarna. Webbuppdatering. Genomfajtats med de försummade webbloggarna. Två veckor utan uppdatering. Undertecknad har författat en sju, åtta A4-sidor under dagen. Nu är det klart och det känns oerhört skönt!

 

Premiär för kontorets balkonglådor. Varje år hänger vi ut blomsterprydnader i hopp om försköning av torgatmosfären. Det har föregående år väckt mycket uppmärksamhet och i fjol fick vi diplom av staden för detta påfund. Ännu så länge ser det rätt tanigt ut, men det kommer att ta sig.  Skönt att kunna bjuda på detta!

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Tisdagen den 22 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Gwardejsk

09.00 – 22.00

Planeringar och rapporteringar – 19.00: Personalmöte Kulturkomp. Kronor & Nycklar

Det här var dagen då Tatyana B.-K. tillbringade större delen av tiden i Kaliningrad med att ordna med ordförandes visaregistrering.  Det är andra dagen som det tar i anspråk och det är ännu inte en avklarad affär. Även onsdagen får sättas av till denna fråga.

Undertecknad tog sin första långpromenad med språngmarsch för säsongen.  Tröttande och svettigt men nyttigt!

Till kvällen personalmöte.

 

Personalmöte. Tisdagen 22/5 -07 kl. 20.00, Kulturkompaniets kontor i Gwardejsk.

Närvarande: Sasha K. Tatyana B.-K., Hatte B., Katja M. & Rinat S. (Max Vasiliev deltog som sakkunnig under mötet)

 

Agenda och beslut.

§1. World Hold On – Insamlingen

Under färden tillbaka från Sverigevistelsen (60 År Av Minnen) passade föreningen på att, tillsammans med teaterrekvisitan, ta in det insamlade materialet från World Hold On:s arbete. Det står nu packat på kontoret. Det måste emellertid sorteras och packas om så att vi säkert vet vad säckar och lårar innehåller.

På inrådan av Maxim Vasiliev kommer vi inte att dela ut materialet till de två barnhem för föräldralösa barn, som först var tänkt utan till ett barnsjukhus och en internatskola i Gwardejsk kommun där behoven är mycket större. För de medel som blev över från insamlingen – 7 500 kronor – kommer föreningen att köpa frukt att dela ut på ovannämnda institutioner (200 kronor).

Ordförande gjorde en redovisning av disponeringen av de insamlade pengarna. 

Hyra av bil: 2 200:-, Hyra av släp 500:-, Färjebiljett: Bil och två personer: 4 600:-,  Summa 7 300:-

Resterande åtgångna medel för insamlingen: Bensin: 800:-, Buss Gdynia – Gwardejsk 3 000:- Utgifter för inbjudan (visumhantering) 1 800:-  summa summarum: 5 600 kronor som föreningen går in med.

Beslut: Föreningens medlemmar samlas i morgon, onsdag för att sortera om det insamlade materialet. På torsdag (24/5) kommer vi att åka runt och dela ut gåvorna. Max Vasiliev ordnar buss, föreningen står för bensinkostnaderna.

 

§2. 60 År Av Minnen – fortsättningen

Spelningarna i Ryssland och Polen

Under veckan kommer vi att samla upp ensemblemedlemmarnas tider för examensarbeten. Där efter kommer vi att besluta hur vi ska göra med föreställningarna i Gwardejsk och Polen. Det är möjligt att vi måste omrepetera teaterstycket med en mindre ensemble. Det låter sig göras om vi blir minst fem skådespelare.

Utställningen

Mötet beslutade att gå vidare med minnesutställningen man att skjuta fram premiären för detta evenemang till slutet av augusti. Det ger oss tid att färdigställa det hela på ett realistiskt och kvalitativt sätt.

Rapporteringen

Rapporteringen av projektet 60 År Av Minnen måste med den uppskjutna utställningspremiären framflyttas till i mitten av september. Det finns ännu en anledning då revisor B. Svensson har semester och inte kommer att hinna gå igenom räkenskaperna i tid (rapporteringen ska vara inne senast siste juli innevarande år) Det faller på ordförande att förhöra sig om en framflyttning av rapporteringen är möjlig.

 

§3. Ungdomskulturfestivalen i Gwardejsk

Allmän information av göromål den närmaste tiden.

Ett utskick till samtliga kommuner i Kaliningrad Oblast kommer att ske under veckan. Rinat har att skriva texten och Sasha att ge den en grafisk formgivning. Utskicket ska innehålla historik, tänkt program, inbjudan och ett formulär att skicka in för de som önskar deltaga.

Tider för detta arbete sattes ut och beslutades.

Vi diskuterade också möjligheten att flytta rockscenen till baksidan av Kulturhuset. Där finns mer publika utrymmen och där är inte så störande lyhört. Max Vasiliev höll med och en förflyttning av scenen kommer att ske.

Allmänna förhoppningar om festivalen diskuterades länge och väl. Nu ser det ut som om vi verkligen är involverade i detta arbete.

 

§4. hartiya.com

Webbsidan hartiya.com fungerar fortfarande inte. Ordförande ska skriva ett argt mail till surftown.se och förhöra sig om anledningen och kräva skärpning. Alla avgifter är erlagda och det finns inga kända anledningar varför sidan är frånkopplad.

 

§5. Folkteatern

Ordförande meddelade att väldigt få kommer till samlingarna på lördagarna klockan 17.00. Fram till i höst kommer därför ingen teaterverksamhet att bedrivas. Tiden kommer dock att stå fast och utnyttjas till dramaövningar. I höst startar föreningen upp ett mer teaterinriktat arbete och då med ett par ännu ej bestämda uppsättningar. Övriga i mötet samlade höll med om detta upplägg.

 

Då inga fler frågor anmälts tackade ordförande för uppmärksamheten och meddelade tidpunkt för nästa möte. Tisdagen den 29 maj, 19.00

Hatte Bärtilsson

Vädret veckan ut

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Onsdagen den 23 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Gwardejsk

09.00 – 21.00

Planeringar och rapporteringar – 20.00: Sortering av Insamling

Tredje dagen för Tatyana B.-K. och lösningen av registreringsproblemet. Och det är inte klart ännu. ”Fredag morgon... men det är bäst att hålla tyst om det...” blir svaret vid förfrågan. Det äter upp en massa tid... helt otroligt enerverande!

 

Till kvällen samlades ett gäng för att omdisponera World Hold On:s insamlade kläder och hygienartiklar. Det var ett muntert jobb. Alla dessa fina saker i olika svarta plastsäckar. Med röd tuschpenna är säckarna märkta med; Internatskolan i Krasni Yar (Röda dalen), Istrovkas barnhem, Zarechie och barnsjukhuset. Rinat S., Nadja G., Larissa M. arbetar på till sena timmen under ledning av Tatyana. Undertecknad lagar spagettimiddag för att kunna bjuda frivilligarbetarna på ett välförtjänt mål mat. Uppgiften avslutas succéfullt och nu står det plastsäckar överallt på kontoret. I morgon ska vi leverera dem till ovan nämnda platser.

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Torsdagen den 24 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Utdelning av Insamling

World Hold On

Gwardejsks kommun

09.00 – 21.00

Hela dagen för utdelning av insamlade kläder och hygienartiklar

Vet inte riktigt vad undertecknad föreställt sig men överlämnandet av det insamlade materialet blev helt odramatiskt. Vi överlämnade det och de bar in det... Mer var det inte med den saken. Kanske är motsatta tankegångar en frukt av att vi från början tänkt överlämna det vid våra Luciaframträdanden.

Redan på förmiddagen var vi på Internatskolan i Krasni Yar. Där överlämnade vi en tredjedel av det insamlade. Rektor för skolan visa de oss runt och berättade att deras knappa resurser kommer enbart från den kommunala budgeten. Det räcker till mat, elektricitet och värme. Skolböcker har de tiggt sig till från andra skolor i regionen som gett dem sina utlästa. Här går 25 barn i skiftande ålder. De flesta med stora problem hemma, ofta alkoholrelaterade. De var mycket tacksamma för gåvan.

Sen eftermiddag besöker vi barnsjukhuset. Här ligger ett femtontal minderåriga inlagda för tillfället. Bäddarna är för få – fler barn behöver vård. Hit forslade vi större delen av klädinsamlingen då vi fått oss till känna att barnen ofta har sådana sjukdomar att de måste bränna de kläder som de haft på sig när de kom. Det insamlade materialet bars in av personalen och ställdes i tvättstugan. Stor tacksamhet, naturligtvis och vi lovade att komma tillbaka till vintern och Lussa för dem.

Sen tog vi en snabb vända till våra barnhem för föräldralösa barn. Här fördelades resten av det insamlade materialet och chokladen som följde med lasten från Halmstad.

En del av insamlingen ligger kvar på föreningens kontor – uteslutande varma kläder. Tanken är att det delas ut detta när vi i december gör vår Lucia-show.

Det var verkligen mycket saker som flickorna i World Hold On hade samlat ihop. Ändå känns det som om det var en droppe i havet ställt mot de behov som finns. Man kan helt enkelt inte frälsa världen på det här viset. Man kan bara göra så gott man kan. Och det får man väl säga att vi har gjort – alla vi som varit inblandade i det här projektet.

 

Till kvällen får undertecknad ett erbjudande att åka till Halmstad och berätta minnen på en Paddanfärd längs Nissan under 700 årsjubileet. Värt att tänka på. Det skulle i så fall dedicera slutet av månaden åt denna delikatess.

Bara en sak i samanhanget. Paddanfärd... vad är det för ett namn?

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Fredagen den 25 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Kontoret

09.00 – 21.00

Rapporter och planeringar

Det finns inget direkt romantiskt med att vara utlandssvensk i Ryssland. I alla fall inte när det kommer till regler och visumhantering. Två dagar har Tatyana lagt i Kaliningrad – idag var jag tvungen att följa med. Nu är registreringen av mitt visum äntligen fullbordad och jag har rätt att stanna till mitten av september... då en ny omgång krångel börjar. Japp, fredagen gick alltså till detta!

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Lördagen den 26 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Kontoret

10.00 – 18.30

Rapporter och planeringar – 17.00: Gwardejsks FolkTeater

Undertecknad avhöll sin första svensklektion på mycket länge. Två tjejer, Katja och Katja har sen länge förhört sig om privatlektioner. Nu fanns det tid och undertecknad accepterade. Det var mycket roligt och blev till en trevlig stund vid kantinens bord.

 

FolkTeatern är nu och fram till i höst ett dött kapitel. Sasha och undertecknad gjorde den traditionella vandringen till Kulturhuset. Slagregn och åska hade föregått promenaden och kanske gjorde det sitt till... men där var som vanligt inga teaterintresserade att skapa övningar med. Nu har vi beslutat oss för att lägga ner det här och istället satsa på en uppsättning av mer traditionell art fram på höstkanten. Punkt, slut!

Hatte Bärtilsson

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 

Söndagen den 27 maj 2007

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontorsgöromål

Kronor & Nycklar

Kontoret

10.00 – 18.00

Rapporter och planeringar

Det är inte mycket man orkar i den här extrema värmen. Vi har över tretio grader – kvävande varmt, särskilt som det är helt vindstilla där på.

 

Dagen har gått åt till frisksporting. Lång promenad med språng till hjärtat höll på att kollapsa

 

Vill bara passa på att gratulera alla mödrar på Mors dag!

Hatte Bärtilsson.

Att göra lista

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

 Upp>>>
Detta hände vecka 21, 2006
Detta hände vecka 21,2005