Kulturkompaniet
Kronor & Nycklar
--¤-- Schema och logg vecka 08, 2019

Tid

Måndag 18/2

Tisdag 19/2

Onsdag 20/2

Torsdag 21/2

Fredag 22/2

Lördag 23/2

Söndag 24/2

Tid

07.00

 

 

 

Planeringskonferens
Sopot – Gdynia – Gdansk, Polen

Hålltider:

Onsdag 20/2:
07.35: Flyg Malmö – Gdynia

14.00 – 20.00: Planeringskonferens

Kulturkompaniet Kronor & Nycklars närmast framtid gällande vårsäsongen 2019. * Huvudsaklig inriktning på verksamheten

** Kommersiella mål *** Konstnärliga mål **** Syfte enligt rim och reson ***** Produktionsinriktning…

Torsdag – Fredag: 21 - 22/2:

10.00 – 15.00: Planeringskonferens
***

In emellan besök av konstnärliga institutioner, muséum, teatrar, arkitektoniska märkvärdigheter

Kvällstid: Trestadsregionens folk- och nöjesliv

Ungdomsdelegation från Gwardejsk, Ryssland
Lördag: 23/2
05.30: Flyg Gdynia - Malmö
# 15

07.00: Återresa Malmö- Halmstad

 

07.00

08.00

 

 

 

08.00

09.00

 

 

 

 

09.00

10.00

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

 

10.00: Arbete på kontoret

10.00

11.00

 

11.00

12.00

 

12.00

13.00

 

13.00

14.00

14.00: Arbete på kontoret

14.00

15.00

15.00: Wapnö Körrepetition Aktörer ”OUATIB”

15.00

16.00

16.00

17.00

17.00

18.00

 

18.00

19.00

 

19.00

20.00

 

 

 

20.00

21.00

 

20.00: Friskvård Tennis TM # 14 Söndrumshallen

 

 

21.00

22.00

 

 

 

22.00

23.00

 

 

 

23.00

Det är väl inte så mycket att snacka om... Polen och planeringskonferensen där blir det helt överskuggande äventyret denna vecka. Lägligt planerat till denna vecka 8, då skolor och dylika institutioner håller sportlov. Det samma gäller för Kulturkompaniets ordinarie verksamhet. FunkisGruppen håller ledigt. Alla möjligheter att ringa in herr Ordförande för vikariat på SFI har eliminerats… på Högskolan vankas ingenting. Wapnö-morden håller paus. Med skolorans ledighet behöver Ordförande dessutom varken gå upp för att se till att frukosten smakar eller ta svängen om Kulturskolan. Därmed medges denna konferens som blandar nytta med nytta med nöje. Nu ska våren planeras mer i detalj. Fjolårets ekonomi nagelföras och utvärderas… Och nya idéer tas fram -*- Måhända knäcker vi gåtan inför sommarens aktivitetskrav. Blir det en större sommarproduktion eller en mindre… och vad ska en sådan handla om? Hem kommer vi säkert med ny inspiration… för att både gripa tag i det pågående som det nya! För Polen, trestadsregionen med Sopot, Gdynia, Gdansk utbrister vi därför ; Davaij! Davaij!!

 

Måndagen den 18 februari 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 20.00

Kontoret – Uppdateringar – Manusarbete - Förberedelser

(…)  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 19 februari 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 23.00

Kontoret – Uppdateringar – Manusarbete – Förberedelser21.00: Friskvård – Tennis - Söndrumshallen

(…)

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 20 januari 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Planeringskonferens i Polen

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Halmstad //

Gdynia - Sopot

06.00 – 22.00

Planeringskonferens – Gdynia – Gdansk – Sopot:

Kulturkompaniet Kronor & Nycklars närmast framtid gällande vårsäsongen 2019. * Huvudsaklig inriktning på verksamheten ** Kommersiella mål *** Konstnärliga mål **** Syfte enligt rim och reson ***** Produktionsinriktning…

(…)  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 21 februari 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Planeringskonferens i Polen

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Gdynia - Sopot

10.00 – 15.00 // 23.00

Planeringskonferens – Gdynia – Gdansk – Sopot:

Kulturkompaniet Kronor & Nycklars närmast framtid gällande vårsäsongen 2019. * Huvudsaklig inriktning på verksamheten ** Kommersiella mål *** Konstnärliga mål **** Syfte enligt rim och reson ***** Produktionsinriktning…

                                Beslut:
                Först och främst skrotar vi tankarna på en sommaruppsättning… i alla fall av gigantformat. ”Hairless” läggs på hyllan… en hylla som högst troligt kommer att blockeras för gott. Det där beslutet var det svåraste att ta… Inte minst för att många människor i den inre teaterkretsen kanske sett fram emot detta arbete… och att nu dra sig ur det kanske kan ses som om Undertecknad är allsmäktig. Sådant känns naturligtvis inte bra. Men det var ett rätt beslut och kunde nästan inte blivit annorlunda.
                Arbetet med FunkisGruppen kommer att fortskrida som planerat. Det finns inte så mycket att orda om. Det går bra där… och nyttan med det projektet överstiger kanske allt annat som ligger framför oss i vår. Det som kom upp var dessutom att kraft kommer att tillskjutas så att vi får färdigt vår Allmänna Arvsfonds Ansökan. Den blir viktig direkt på studs… och helst ska vi ha den inlämnad innan mars månads utgång.

Viktigt är också att vi kommer till skott med nästa stora filmäventyr med gruppen. Filmmusikalen… och där till en massa småfilmer bl.a. på temat ”Förlåt”.

                Wapnö har ytterligare några föreställningar kvar. Vi tycks gå mot den bästa säsongen någonsin. Både kvalitativt som kvantitativt. Vi kommer – om det fortsätter som nu – att slå publikrekord. Därför känns det naturligt att tacka ja till ännu en säsong om frågan dyker upp – vilket inte är helt otroligt. Däremot kommer vi att gå i förhandling med Wapnödirektionen om en höjning av ersättningen. Det underströks vid förhandlingarna!

                Om det blir en satsning – detta är inte helt säkert – på sommarteater får idén med att göra ett kammarspel runt den kvinna som trakasserade Evert Taube och som så småningom brände ner hans hem ”Sjösala” att prioriteras. Undertecknad förklarade promisserna för ett sådant arbete; Fyra kvinnliga aktörer, Taubesånger… på eget manuskript – helt utan scenografi… anpassat för mindre ställen, typ föreningsträffar eller annat – Soppteater – 45 – 60 minuter långt… producerat av Kronor & Nycklar under titeln: ”HON”. Satsningen fick ett rungande ”JA” från samtliga delegater!

                Och så den viktigaste punkten av de alla. Undertecknad hälsa … … Nu är det tid att ta tag i den biten. I och med att det inte föreligger något större arbete till sommaren så finns möjligheten att på riktigt konsultera läkarvården. Det måste till en vändning i all denna trötthet, all denna smärta som plågar musten ur den stackars regissören för att över huvudtaget kunna gå vidare. Det här har nonchalerats under flera år nu… Så med skärpa inpräntad konferensen att detta får högsta prioritet under våren… så få vi se hur det avlöper…

                På många sätt bra att föreningen tog sig iväg för att få distans till dessa frågor… och tid att fundera runt dem. Nu togs det en hel rad med beslut och det kommer att ta en tid att få dem förverkligade. Men från detta kan vi nu med säkerhet gå vidare med verksamhet… och hälsa!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 22 februari 2019

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Planeringskonferens i Polen

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

Gdynia - Sopot

10.00 – 15.00 // 23.00

Planeringskonferens – Gdynia – Gdansk – Sopot:

Kulturkompaniet Kronor & Nycklars närmast framtid gällande vårsäsongen 2019. * Huvudsaklig inriktning på verksamheten ** Kommersiella mål *** Konstnärliga mål **** Syfte enligt rim och reson ***** Produktionsinriktning…

(…) 

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 23 februari 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Gdynia - Sopot // Halmstad

05.00 – 20.00

 

Återresa – Gdynia – Malmö – Halmstad ----- 14.00: Kontoret - Uppdateringar

 

                Jo, det blev allt lite tröttsamt med Polen. Det var för tidigt att ge sig av både dit och hem. Man hann liksom inte in i känsla av att vara på resande fot. Undertecknad dessutom extra trött – det är den där förargliga sjukdomsbilden som hindrar honom att leva fullt ut. Med det följde att vi sov bort hela första dagen… för att inte prata om hur trötta vi var när vi kommit hem… det sovs en hel del på lördagen också. Det var det negativa… det positiva var att komma bort – lättare att se klart på de tankar som omgett oss den sista tiden… och som uteslutande handlat om resten av halvårssäsongen. De beslut som togs i Polen kommer att påverka vardagen framåt i tiden. Inte så lätt att ta dem… besluten… men helt riktiga! Framför allt att vila på hanen vad det gäller en större sommaruppsättning.

                Polen var bra… även om det inte alla gånger kändes så under denna underliga konferens. Det var också skönt att träffa våra ungdomar från tiden i Gwardejsk. Det blev minnenas möte…! Fantastsikt att få kolla på deras liv… och att det går så bra för dem. Arbetet där i Ryssland var inte alldeles förgäves… även om Undertecknad förstår att allt inte var den tidens förtjänst. Så ändå…

Hatte Bärtilsson  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 24 februari 2019

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Storkören

60-talsmusikal

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 18.00

Kontoret15.00: Körrepetition – Dramadelen – Storkörens Aktörer – Wapnö Mejerisal

                Första repetitionen… Kollationering! Rollfördelning och något generellt om stycket i sig Once upon a time in Brusered”. Var och en fick äska vilken roll den ville ha. Det är den typen av skön teater. Undertecknad visste bara två som var vikta – alla andra fick säga som de önskade. Och det blev inga problem. Sen läste vi vad vi hade att läsa – hela manuset är inte klart. Det kändes bra… framför allt att alla är så entusiastiska!

Hatte Bärtilsson   

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 8, 2005 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 8, 2006 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 8, 2007 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 8, 2008 >>>

Marknadsföringsmaterial till Konst För En Bättre Värld

 

 

Detta hände Vecka 8, 2009 >>>

Vårvinterlovet gjorde den här veckan till en grå arbetsvecka…

 

 

 Detta hände Vecka 8, 2010 >>>

Förberedelser för Retorikprojektet och fullsatt föreställning med Teater Husknuten

 

 

Detta hände Vecka 8, 2011 >>>

En vecka som började i Grenå (INTERRREG) och slutade i Katrineholm (TROLLKARLEN). Däremellan Kvarneriprojektet som bildade förening och Rådslag med Kostymör. Statyn från en iskall vandring i Danmark.

 

 

Detta hände Vecka 8, 2012 >>>

Ett inte alltför avkopplande sportlov och så lilla Mamma tillbaka efter veckor i Ryssland…

 

 

Detta hände Vecka 8, 2013 >>>

Bygget på Heagård går framåt. Två föreställningar på Wapnö. Ett hyggligt jobb…

 

 

Detta hände Vecka 8, 2014 >>>

Grått och regnigt sportlov med nya möjligheter på Wapnö. Vad som ligger i det – sommarspäket – är dock höljt i dimma någon månad till. Föredrag på Svarta Örnshuset men i övrigt lugnt med mycket sport i lovets anda

 

 

Detta hände Vecka 8, 2015 >>>

Hemma igen efter Barcelona… Sportlov. Lite arbete, mycket med familjen, en del tennis. Mest har det handlat om att rädda sig från vädret!

 

 

Detta hände Vecka 8, 2016 >>>

Två i Barcelona. Fantastiskt och Förfärligt! Wapnö… trygg föreställning

 

 

Detta hände Vecka 8, 2017 >>>

Lite tennissport i grått sportlov. En föreställning på Wapnö. GenrepsGycklare… Filmen går varm. Körrepetitioner och Svipdag med Körledaren… Och så har en budget växt fram på en och en halv miljon…

 

 

Detta hände Vecka 8, 2018 >>>

AA-Ansökan helt klar och ivägskickad (22/2). Ett manus som står helt still! Sportlov med mycket friskvård! Och så har sommarteaterns speldagar fastställts. Nu blir det sommarjobb på landet; Fjelldalens Slott. Tungt följa gammal teatervän till sista vilan…!

SAMTLIGA LOGGBÖCKER FÖR 2019 >>>