Kulturkompaniet
Kronor & Nycklar
---¤--- Schema och logg vecka 27, 2020

Tid

Måndag 29/6

Tisdag 30/6

Onsdag 1/7

Torsdag 2/7

Fredag 3/7

Lördag 4/7

Söndag 5/7

Tid

07.00

 

 

 

 

 

* Ledig Dagar *

07.00

08.00

08.00: Arbete på kontoret

 

 

 

 

08.00

09.00

 

 

 

 

 

 

09.00

10.00

10.00: Kulturhus-möte Länsstyrelsen Länsantikvarien

10.00: Arbete på kontoret

14.00: Arbete på kontoret

10.00: Friskvård Golf Tönnersjö Seniorgolf # 75

10.00: Husknuten Arbetsplenum

 

 

10.00

11.00

 

 

11.00

12.00

12.00: Pilefelt-kommandot

12.00: Arbete på kontoret

 

 

12.00

13.00

13.00: Arbete på kontoret

13.00: Arbete på kontoret

 

 

13.00

14.00

14.00: Arbete på kontoret

 

 

14.00

15.00

14.30: Friskvård Golf Tönnersjö Golfbana # 76

 

 

15.00

16.00

16.00: Friskvård Golf Tönnersjö Golfbana # 73

 

 

16.00

17.00

 

 

17.00

18.00

 

 

 

 

 

18.00

19.00

19.00: PK Träd-gårdstjänst # 74

 

 

 

 

 

 

19.00

20.00

 

 

 

 

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

22.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

23.00

Inspirationsresa ”Dalarna” fick som följd några otroliga upplevelser. Herr Ordförande nöjer sig med att skriva: Mycket inspirerande! En minnesvärd resa på många sätt men genom ett Coronasverige där mycket var ”vilande”. Inte en enda lite groda var att beskåda och folktomt på större begivenheter. Om ingen annan skapar minnesvärdheter, så får man göra det själv. Hem igen med massor med idéer – vad det kan leda till återstår att se. Denna vecka då? Viktigt möte redan på måndag. Finns det något att göra för att bevara och i framtiden utnyttja Kulturhusaet i Folkparken? Kultur Alliansen besöker antikvarie på Länsstyrelsen. Sen Kulturnämnden sagt nej till att gå in med en bevarandeplan för huset så tycks det Herr Ordförande som om det hela är ett hopplöst fall. Kultur Alliansen kör dock till ett väntat tvärstopp infaller… och det är kanske rätt så... På fredag träffas vi åter på Husknuten – det var ett tag sen sist. Det gäller ”Allahjärtans Ljud- & Filmfestival” och ”funkislotsen.se”… Så får vi se hur vi går vidare med de frågorna. En ny ansökan har skickats iväg – den här gången till MUCF… kanske… kanske… Davaij! Davaij!!

 

Måndagen den 29 juni 2020

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kulturhusets väl

Kronor & Nycklar

Halmstad

08.00 – 21.00

Kontoret10.00: Möte (Uppvaktning) – Kulturhusets väl > Länsstyrelsen16.00: Friskvård – Golf – Tönnersjö Golfbana19.00: Pilefeltkommandot – Trädgårdstjänst…

                Det var en mycket trevlig och rikt bevandrad tjänstekvinna som tog emot på Länsstyrelsen. KulturAlliansens Ordförande och Undertecknad. Dessutom behagligt pedagogisk. Alliansens representanter var där för att i ett sista försök få tillstånd en räddning av Kulturhuset… som annars med allra största säkerhet kommer att bli rivningskulans rov… och det inom en nära förestående framtid. Undertecknad betecknar Länsstyrelsens representant som pedagogisk, ja. Hon klarlade en hel del fakta och lät oss förstå hur Länsstyrelsen tänker vad det gäller kulturminnesvård och bevarandeplaner. Bland annat vad k- och q-märkningarna står för. Det där hade Undertecknad inte en aning om… och bara det gjorde besöket extra värt. Men med vår fråga eller rättare med vår förhoppning kom vi ingenstans. När nu Kulturnämnden tagit sitt beslut att ta handen ifrån det hela och låta markägaren bestämma över Kulturhusets öde… så är utsikterna väldigt små. KulturAlliansen tänker dock inte ge upp även om svaret från Länsstyrelsen inte heller gav något vatten på en kvarn som stått torre sen årsmötet i Folkparken den 22 april. Med en strid ström av styrelsemöten har vi ändå fått lite vatten under skrovet… men frågan kärvar – det gör den, bestämt sagt! Att den drivs vidare har ändå medfört att vi kommit till givande punkter. Ett stormöte med teaterarbetarna i stan och detta möte på Länsstyrelsen. Det har gjort mödan värd.

                Utanför, i den stålande sommarsolen, kunde vi konstatera att även om det här inte var sista chansen att få gehör för våra funderingar så börjar det lukta upplopp (kanske i två bemärkelser). Där i värmen bestämde vi oss för ännu ett styrelsemöte för att redovisa läget och kanske för att införskaffa någon extra energi att gå vidare och anträda ännu ett par uppvaktningar…

                I ärlighetens namn… på djupet berör det här inte Undertecknad särskilt över hövan… Men det kan också vara ”Surt sa räven…” Och då får det otillräckliga engagemanget betecknas som feghet…

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 30 juni 2020

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 18.00

Kontoret12.00: Pilefeltkommandot – El till Cykelstallet…

                Pilefelts utescen har fått en elektrisk korrigering som gör den mer funktionell… på många sätt. Det var bra! Mer vill det bli. Kronor & Nycklars styrelse vidtar nu åtgärder som i framtiden kan leda fram till ett sceniskt nyttjande av Cykelstallsdäcket. Hm… spännande. Men just nu är det ingen som vågar satsa den minsta peng på att sommaren kommer att fyllas med kulturevenemang på kontorets trädgårdsfacilitet. Corona, Corona, Corona…! Men framtiden kommer kanske att se till att scenbelysningen tänds. Nu finns det kontakter för det i alla fall!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 1 juli 2020

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 18.00

Kontoret

                Så fick vi reda på vår uselhet ännu en gång:

                Beslut om bidrag för organisationer som arbetar med socialt särskilt utsatta

                Beslut
                Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beslutat att avslå er ansökan enligt Förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

                Myndighetens motivering
                Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats ansökan.

                Enligt ovanstående förordning ska organisationen enligt 3 § punkt 2 bedriva riksomfattande verksamhet som stödjer lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriva verksamhet som är av nationellt intresse. Er förening uppfyller i det kravet.
                Ni har ansökt om särskilda skäl i enlighet med förordningens 4 §. Vid en sådan prövning ska MUCF särskilt beakta vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam. Som särskilda skäl har ni angett att ni ska bli rikstäckande. Det framkommer av er ansökan att organisationen är verksam i Halmstad. Ni beskriver dock inte på vilket sätt det finns särskilda behov i det geografiska område ni är verksamma. MUCF gör bedömningen att det saknas tillräckligt stärka skäl för att sådana särskilda skäl som avses i förordningen ska anses föreligga och därför avslås er ansökan.
                Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 lag i Sverige vilket innebär att beslut som fattas av myndigheten ska ta konventionen i beaktande. Eftersom beslutet kan beröra barn och unga gör MUCF en bedömning utifrån ett barnperspektiv. MUCF bedömer att verksamheten skulle kunna ha positiva effekter för barn och unga när det kommer till artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter och ingen får diskrimineras, samt artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Avslagsbeslutet kan innebära att positiva effekter för barn och unga uteblir. Detta i sig är dock inte tillräckligt starka skäl för att myndigheten ska fatta ett annat beslut då myndigheten på grund av begränsade medel har fått prioritera de ansökningar som bedöms att ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med förordningen.

 

                Man måste dock säga att MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälsfrågor) är ytterst omsorgsfulla i sitt meddelande till oss. En fullständig motivering till avslaget. Det är ju inget annat än strålande!

Hatte Bärtilsson 

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 2 juli 2020

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.10. – 19.00

Kontoret09.10: Friskvård – Seniorgolf > Tönnersjö Golfbana

(…)

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 3 juli 2020

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

funkislotsen.se

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 18.00

Kontoret10.00: Plenum (arbets-) – funkislotsen.se > Husknuten14.30: Friskvård – Golf > Tönnersjö Golfbana

                Efter ännu ett avslag… Ett snopet kompani som samlades på Husknuten för den sedvanliga fredagsträffen. En halvtimme efter ordinarie tid – Undertecknad var på sjukstugan att ta blodprover… Och vad ska man säga. ”Allahjärtans Ljud- & Filmfestival” finner inget gehör – inte någonstans. Då uppstår två frågor. Varför tycker vi att det är en så bra idé? Och den andra naturligtvis ; Varför tycker ingen annan det? Ingen!! På fyra fullgoda ansökningar har det dumpit ner fyra nej… som hårda slag i huvudet på styrgruppskompaniet. Är det dags att ge upp…? … Fast vi tycker ju fortfarande att det är en bra idé! Runt detta resonerades det en del… dämpade röster… som om luften gått ur – ett projekt med punka! Hängande huvuden… Duvna nunor! Vid detta avstannande mötet – det fanns liksom inte så mycket att tillägga. Nytt möte tisdag eftermiddag. Då för att rätta upp ansökan till kommunen… Hur vi ska få kraft till det?! Måste… kanske… Vi gör ännu ett försök – vi tycker ju att idén är så bra!

 

                Natten till lördag. Undertecknad går upp vi pass fyra att ta sina mediciner. Tankar! Och plötsligt dyker en första idé upp på hur länge som helst. Coronapandemin har verkligen lagt sordin på idéflödet. Coronasordin… den osynliga virusridån som dämpat alla möjligheter till kreativitet. Nu plötsligt – mitt i natten – med hällregn utanför – starka vindar som fick jättebjörkarna att vingla fram och tillbaka som redlösa spöken… ”8 Dikter” – åtta små berättelser – som ändå hänger samman på ett överskådligt sätt… åtta små berättelser som bygger på åtta dikter. Dunkelt berättande – säregna miljöer – vilsna människor i omskakande situationer… Film!

                Va? Vad hände där? Tankaran följde med in i tidigmorgonssömnen. Förvandlades till drömmar utan kontexter, utan sammanhang… Hjälplöst drev Undertecknad med in till en värld utan logik. Oändligt skönt! Äntligen lite konstnärlighet… om Undertecknad får lov att vara så pretentiös?!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 4 juli 2020

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Ledig dag

-

-

-

 

Ledigt!

 

Ledig dag… lämnas utan kommentar…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 5 juli 2020

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Ledig dag

-

-

-

Ledigt!

Ledig dag… lämnas utan kommentar…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 27, 2005 >>>

 

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2006 >>>

Äntligen! Till sist lite lata dagar…

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2007 >>>

Stopp! Hur blir det med den annalkande Ungdomskulturfestivalen? Himmel eller Helvete? Helgens storm har vräkt ner skyltar…

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2008 >>>

Hjälp åt ung Kulturentreprenör inför konsert på Laxön

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2009 >>>

Inte så farligt men visst var det vemodigt att bryta upp Ruskabyensemblen. Sista föreställningarna under helgen. I övrigt Projekt Respekt!

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2010 >>>

Det blev dåligt med publik på Ruskaby. Spännande besök från Stockholm. Två entusiastiska damer som gav mycket beröm. Projekt… Respekt! fick sin budget godkänd. Väntans tider till i höst då projektet drar igång på allvar. Premiär på Borgmästarfilm i Laholm. Hetta över stan

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2011 >>>

Laxökollots andra vecka och nykollationering av ”Trollkarlen”. Chockrepetitioner på den nya, stora scenen och strul med tekniken innan det tog sig på tiljorna

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2012 >>>

Blöt första vecka med Laxökollot men torra föreställningar med ”Hood”…

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2013 >>>

Ligo – Fantastisk sång- och dansfestival i Riga! Gamla kontakter för nya äventyr… sådant som framtiden får utvisa. En obeskrivbar upplevelse hur som helst, veckan i Lettland

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2014 >>>

Nära nu… och ändå så långt borta… Premiär och kvalitet

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2015 >>>

Hett i Magasinet – Bra rep men fruktansvärt varmt när ”Körsbärsträdgården” växlar in turbon. Nu går det för högtryck… så hett att inte ens en mjölkdrink kyler

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2016 >>>

Vi Cabarear på i Magassinet! Presskonferens och fotografering… Största steget till helgen då vi höll inofficiell generalrepetition med nyttig publikfeedback

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2017 >>>

Kollationering och de första sittningarna av Mord På Wapnö och pjäsen ”Döden går ombord på M/S Lycka”. Husknutenmöte efter bra kontakt i Ryssland. Sannerligen alla fronter i rullning… Fast mest tongivande var de många friskvårdspassen – Golf – Friskt för hälsan!

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2018 >>>

Hårdrepetitioner med ensemble på väg… ja, men vart? Kollaps… eller en stundande succé? Strängt! Mycket vacklar! Ändå framåt! Ömsom vin, ömsom saltvatten… Stötestensscenerna lägger tuvor i vägen. Presskonferens utan en enda som brydde sig

 

 

 

 

Detta hände Vecka 27, 2019 >>>

Fortfarande lite semester. Inte mycket blir gjort. Men till helgen fann vi vår inspelningsplats för mordfilmerna (Oskarström) och så kom familjen hem från en månad i Ryssland

 

SAMTLIGA LOGGBÖCKER FÖR 2020 >>>