Kulturkompaniet
Kronor & Nycklar
--¤-- Schema och logg vecka 15, 2019

Tid

Måndag 8/4

Tisdag 9/4

Onsdag 10/4

Torsdag 11/4

Fredag 12/4

Lördag 13/4

Söndag 14/4

Tid

07.00

 

 

 

 

 

 

 

07.00

08.00

08.00: Arbete på kontoret

08.00: Arbete på kontoret

 

 

 

 

 

08.00

09.00

 

09.00: Ansöknings-arbete ”AAA” Husknuten

 

09.00: Pilefeltkommandot Trädgårdstjänst

 

09.00

10.00

10.00: Ansöknings-arbete ”AAA” Husknuten

 

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

10.00

11.00

 

11.00

12.00

 

12.00: Arbete på kontoret

12.00

13.00

13.00: Ansöknings-arbete ”AAA” Husknuten

13.30: Arbete på kontoret

13.00

14.00

14.30: Grimeton Planering Husknuten

14.00: Text-rep Storkören Najaden

14.00: Repetition Aktörer Storkören Wapnö Mejerisalen

14.00

15.00

15.30: Planerings-möte Klaraskolan Skapande skola

15.00: Pappaledigt Cello Kulturskolan

15.00

16.00

16.00: Arbete på kontoret

16.00

17.00

 

17.00: Friskvård Golf Tönnersjö Golfbana # 32

17.30: Representation

50-årskallas

Hurra, Hurra   !!!!

17.00

18.00

 

 

18.30: Repetition Storkören Aktörer Najaden

 

18.00

19.00

 

 

 

19.00

20.00

 

 

20.00: Friskvård Tennis FFC # 31 Söndrumshallen

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

22.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

23.00

Ett nytt Skapande Skola-projekt är i antågande. Planeringsmöte på måndag – så får vi se hur vi agerar utifrån vad som där blir sagt och bestämt? Denna gång mellanstadieklasser på Klaraskolan. På tisdag ligger allt fokus på funkislotsen. Förmiddag med AA-Ansökan… Allmänna Arvsfonden. På eftermiddagen sätter vi oss i möte med folk från den världsberömda Radiostationen i Grimeton. Vad de vill eller vad som kan komma ur det mötet återstår att se. Onsdag ligger fokus på Storkören. Till aftonen repetition på Kulturhuset Najaden. På torsdag ska vi rensa och köra iväg det som blev kvar på Fjelldalen efter förra sommarens utbrännande arbete där. Fredag – liksom onsdag måhända – går vi vidare med allt manusarbete. FunkisGruppen och projekt ”HON”. Lördag generalsamling av Pilefeltkommanot… Det gäller att få vårfint i trädgården! På söndag sjunger vi igenom vår- och Valborgsångerna. Flamma stolt… o.s.v. Nåvälan veckan ser inte alltför betungande ut… Det är bra… och på samma gång… Herr Ordförande börjar ackumulera en viss trånad efter arbete. Men det räcker säkert med det vi har att göra ändå… lika säkert är att frågor kommer till! Liksom att en del ärenden kommer att glömmas eller läggas i släppåsen. Därför ; Davaij! Davaij!!! Friskt framåt!

 

Måndagen den 8 april 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Skapande Skola-projekt Klaraskolan

Halmstad Kommun

Halmstad

08.00 – 18.00

Kontoret15.30: Planeringsmöte – Skapande Skola-projekt - Klaraskolan

                Vilket trevligt möte. Nytt Skapande Skola-projekt. Undertecknad medger villigt att det finns en benägenhet inom honom… något som ryggar inför dylikt. Det är naturligtvis erfarenheterna från förra omgången. Brunnsåkerskolan… Och samtidigt ska det inte förtigas att det var ett av förra årets absolut bästa projekt. Ty med en av klasserna där fungerade det riktigt bra! Det blev tillsammans med dem ett väl betydelsefullt arbete. Och nu är vi där igen… Den erfarenhet som kom in med Brunnsåker kommer naturligtvis att spela in vid både planläggning som genomförande. Att ha det i ryggen gör förmodligen att vi kan gå in i detta nya med större självkänsla… och därigenom släppa fram eleverna på ett helt annat sätt… eleverna ges möjlighet att påverka mer än när vi nervösa kom till Brunnsåker. Det känns bra! För Klaraskolan-projektet är betydligt mer omfångsrikt… både vad det gäller antal timmar, antal elever till medel som ställs till förfogande. Mental förberedelse är det som ska till för Undertecknad… och den där bredvilligheten att lyssna… lyssna!

                I övrigt. Klara-skolan är det senaste tillskottet i Halmstads skolvegetation. Så ny att man höll på att lägga asfalten på skolgården när Undertecknad var där med projektkompaniet. Kollegiet verkar varmt och lite saknad – eller vad man ska kalla det för – kände Undertecknad i själsgropen… då mindes han en sedan länge svunnen tid där samma samling som idag avhölls på Vallåsskolan… eller för all del, nästan vägg i vägg, på Sannarpsgymnasiet. Svunnen tid… ja, i sanning. Men att det ligger något skönt i att vara innesluten i ett kollektivt arbete… att ha kolleger ska inte negligeras! Det finns på teatern, för all del… men ett lärarkollektiv är något speciellt!

Hatte Bärtilsson   

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 9 april 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Funkislotsen.se ansökan- & planeringsmöte

Region Halland

Halmstad

08.00 – 17.00

Kontoret10.00: Ansökningsarbete – Allmänna Arvsfonden – Husknuten14.30: Planeringsmöte – ”Grimeton” - Husknuten

                Så sitter vi där igen… det lilla biblioteket, Husknuten… Undertecknad och Filmkollegan. Tankar som virvlar… ångest… känslan av otillräcklighet… språklig oförmåga… Ändå idag förlöste vi en ansökan. Adressat ; Region Halland. Men bara att få till denna enda appell tog oss förmiddagen. Att ansöka om likvida medel är ett drygt knog… Drygt och paradoxalt nog obetalt!

 

                Undertecknad hann inom Wapnö på middagsrasten att korrigera det sista med regiarvode och utlägg. Vägarna håller på att få ny beläggning vilket gjorde att Undertecknad fick ratta hela långa vägen om Vapnö kyrkby. Nåväl… årets skörd är bärgad!

 

                Eftermiddagen tillbringades åter på Husknuten… och ja, varför inte barrikadera sig i det lilla Biblioteket – där sitter vi ju alltid (nästan som om vi växt in i väggarna). En energisk kvinna från Grimetons berömda Radiostation var på besök… inte så mycket för att få samarbetspartners, som att få stoltsera med Grimetons utnämning till världsarvsobjekt. Fast anslaget var just att söka partners. Grimeton ska nämligen tillgänglighetsanpassas… och något lite undrade den energiska kvinnan om vår grupp och om vi möjligen skulle vilja delta med vår erfarenhet och våra synpunkter. Det ska nämligen göras en ansökan där också… till samma fond som vi sitter och ber om uppmärksamhet ifrån. Visst… men det kändes – mitt i allt signalerande gåpåaraktiga – bara halvhjärtat… som ”Vi behöver en referensgrupp” så att vi kan hänvisa till denna i vår ansökan… Ja, ja… vi sprattlade på vi med!

Hatte Bärtilsson  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 10 april 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Storkören

“Once Upon A Time In Brusered

Kronor & Nycklar

Halmstad

13.00 – 21.00

Kontoret13.00: Ansökningsarbete > AAA - Husknuten18.30: Teater- & Körrepetitioner – Storkören – ”Once Upon A Time In Brusered” – KH Najaden

                Plottrig förmiddag. Lön, skatt och avgifter… kontakt med Revisorn. Varför ska allt ta så evinnerligt lång tid… klockan tickar, ingenting annat än på!… och plötsligt inser Undertecknad att han är satt under stress… ett tillstånd han varit i hela förmiddagen – i egentlig bemärkelse. Det är de små detaljerna… som gnager på urtavlan… och vid minsta missräkning tas det ett reellt hugg. Således. Ingen kontakt med Fjelldalen och därför kan vi inte röja scenografi och garderob i morgon. Då måste Teaterkollegan informeras… och han är inte heller så lätt att få tag i. Det hela utmynnade i att Undertecknad kom kraftigt försenad till eftermiddagssittningen med AAA:s ansökningsarbete. Vi tog oss emellertid igenom de första punkterna och gjorde vidlyftiga överenskommelser vad gällde budgeten. Det var bra… för de tankarna har också stressat!

 

                Kvällens övning i Drama-salen med Storkören blev en trång historia. Det är knappt att kören får plats i sig själv – det blir ytterst lite yta över för ett skådespel som ändå kräver sin plats. Hur som så gick vi prickfritt igenom andra delen av Brusered… Scen för scen… och en del av dessa partier går av sig själv. Hos Frisören – superbt skådespeleri! Svårast är slutet. Det fanns tid att traggla det två gånger... även det partiet ska inte överdrivas vad gäller svårighetsgrad. Det är bara det att så många är i görningen då och därför lite vanskligare att bemästra än scenerna två och två. Vi fick grepp om detta också… och körens medlemmar fick lov att repetera ”spridda applåder”… under Walbarens öppningstal. Kul! Ja, det är verkligen upplivande att genomföra dessa repetitioner. Så har det också tagit sig rent skådespelarmässigt på många händer. Huvudaktrisen hörs inte kverulera så mycket och övriga berömmer Undertecknad efter noter. Och det är inte obefogat! Det ser bra ut! Det får det ju lov att göra när vi nu bara har en ordinarie repetition kvar innan genrep och premiär!

Hatte Bärtilsson 

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 11 april 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 22.33

Kontoret 09.00: Ansökningsarbete > AAA – Husknuten14.00: Textrepetition – Storkören – Enskild repetition – Najaden20.00: Friskvård – Tennis – FFC - Söndrumshallen

                AAA… igen – evighetsarbetet. Så många frågetecken runt budgeten… och lätt att spåna iväg. Så kom vi idag på att vi kanske skulle anordna en filfestival… - Ja, varför inte?! Det skrevs in i tidsperspektivet… och budgeten. En annan anmärkningsvärd händelse var att vi fick den första kontakten med Högskolan… som vi ju vill ska utvärdera projektet. Så sittningen får betecknas som givande… väl så givande!

 

                Eftermiddagen gick åt till en mycket nogsam genomgång av ”Once Upon A Time In Brusered”. Vi hade en känsla av att det kunde vara värt att göra ett försök av denna scenariogenomgång på Kulturhuset Najaden… där vi ändå ska spela vad det lider… men där möttes vi av låsta dörrar… och gav upp ansatsen sedan Undertecknad varit på expeditionen och bliven förpassad till exil. Lätt retsamt… Ett helt nytt kulturhus och så kan inte kulturarbetarna utnyttja det… om salen i fråga nu ändå står tom… Men det är väl bra för de kommunala administratörerna så de får känna lite inflytande då de ändå bara sitter där… Det här var kanske för hårda ord – Förlåt! Kverulans föranlåten av den irritation Undertecknad kände! Så vi bestämde oss för att hålla genomgång på något café eller dylikt och så dök idén upp om att sätta oss på Söderpiren… Ett mycket gott förslag, skulle det visa sig då caféet höll öppet och solen glittrade så förebådande i havet utanför – skvallrande om att våren är här och sommaren på gång! Här fick vi – inte bara nyttig för Aktrisen… även för Undertecknad – en rik genomgång av hela stycket. Vi ritade och Aktrisen skrev nogsamt ner sitt scenario. Scen för scen med frågor tills allt var utrett och vi hade känslan av att vi fått allting under kontroll. Och solen glittrade så bedårande i havet utanför och kaffet var gott, tillika kladdkanan!

                Vilken härlig dag! Till kvällen vårkonsert på ovan nämnda kulturhus. Den Nye Lille Medlemmen vid cellon. Si så där – ändå nöjesväckande och vid tillfälle rent njutbart. Tänk ändå vad dessa unga musikanter har lärt sig genom åren… som gått så kvickt. Nu fick Undertecknad själv ta del av denna utveckling under timmen det bjöds upp till muntra vårtoner!

 

                Enda missräkningen kom till kvällen! 4 – 8 förlust i FFC-tennisen… och därmed satte Undertecknad punkt för några som helst möjligheter att erövra Det Fula Fatat… tennissorg!

Hatte Bärtilsson

Vårmusikbild från Najaden

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 12 april 2019

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Manusarbete ”HON”

Kronor & Nycklar

Halmstad

08.00 – 17.00

Kontoret – Manusarbete – Uppdateringar16.00: Pappaledigt – Cello – Kulturskolan17.00: Friskvård - Golfrunda - Tönnersjö

(…) 

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 13 april 2019

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Pilefeltkommandot

Kronor & Nycklar

Halmstad

09.00 – 22.33

 

Kontoret – 09.00: Pilefeltkommandot – Trädgårdstjänst17.30: Representation – 50-årskallas --- Hurra! Hurra!!   !!!

 

                Här nämner Undertecknad bara ett fantastiskt röjp i trädgården utanför kontorsfönstret. Ett helt lass fornta grenar och annat skräp… gjorde anläggningen riktigt vårfin!

                Så ett kalas på kvällen som blev riktigt trevligt!

                Således en riktigt fin vårlördag! Man tackar, man tackar!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 14 april 2019

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Valborgssånger Wapnö

Kronor & Nycklar

Wapnö AB

Halmstad

10.00 – 18.00

Kontoret14.00: TeaterrepetitionerStorkören – ”Once Upon A Time In Brusered” – Wapnö Mejerisal

                Veckans sista arbetspass – Repetitioner på Wapnö med Storkören. Med söndagssysslorna skrumpnar tiden i ihop och allt flödar samman så man inte har en aning om veckodagar eller vad som väntar härnäst. Hade inte Undertecknad haft, denna sin loggbok, hade han aldrig lyckats komma ihåg från den ena dagen till den andra vad som stod på nästkommande dagordningen… om ens vilken dag som ligger om hörnet. Det är tröttsamt och förbryllande… och kräver skärpa, allvar och bestämdhet till förtvivlans rand. Dock… en liten stund över till att observera våren bjöd Wapnö-eftermiddagen på. Utanför Mejerisalen står en stor, gammal kastanj. I par med några repetitionsdeltagare stannade vi en stund utanför, framför detta träd. Med hjälp av kastanjen konstaterade vi att våren förmodligen stannat upp ett varv – det har varit kylslaget de sista dagarna – ty kastanjen hade bara hjälpligt fått större knoppar på en vecka… Så var det bra med det… men ändå… skönt att det finns en lite glipa öppen för det ”övriga livet” – det kan Undertecknad tacka den gamla kastanjen för! Och så var det bara in genom dörren som öppnande först fyra timmar senare!

 

                Once Upon A Time In Brusered”… Det börja ta sig ordentligt och trots att vi nu passerat gränsen för rabbel och skavt ner texten till botten så kommer nya idéer fram och provas. Lite dialekt till gossarna i verkstan gjorde susen… väldigt roligt och mer liv än teater. En idé med gitarrackompanjemang till en av solosångerna verkade väldigt given – det var vi överens om. En stege som stod för sig själv i ett hörn blev vårt första kyrkotorn… och vi hade Kantorn och Storbettan upp i den att driva del av dialog. Det såg roligt ut! Ja, på det hela taget, det har tagit sig och ser friskt, glädjefullt och spänstigt ut. Denna knäppa dialog… Och ensemblen verkar förnöjd! Klagosången har lagt sordin på sig själv och i stället ekar skratten i salvor efter salvor ledsagade av engagerade kommentarer. Vi är där… då det gäller att sätta ihop det med resten av kören och ciselera helheten. Detaljerna kommer naturligtvis att fortsätta växa… men vår främsta uppgift här efter är att hitta flyt, spelglädje, tempo och tajming. Inget Undertecknad tvivlar på att vi finner. Det är, trots att detta är amatörernas amatörer, så att den teaterframförande delen av Storkören har rikligt med erfarenhet. Det gör att sammankomsterna slår ut i blom… trots den kylslagna våren! Härligt!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 15, 2005 >>>

Första loggboken. Målgruppsmöten för TACIS. Till Vilnius för att betala kontorshyran

 

 

Detta hände Vecka 15, 2006 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 15, 2007 >>>

Camp Mirow – här kommer vi att tillbringa två veckor i slutet av juli. Förberedande möte

 

 

Detta hände Vecka 15, 2008 >>>

Längs Prins Bertils stig med Interregdiskussioner

 

 

Detta hände Vecka 15, 2009 >>>

Mest påsk denna vecka. Kollationeringar med Hallarna

 

 

Detta hände Vecka 15, 2010 >>>

Mycket på Högskolan. Pedagogikprojekt och innebandy. Kamp för Interreg. Nytt projekt på Andersberg och en dag skriven sjuk…

 

 

Detta hände Vecka 15, 2011 >>>

Rörig presskonferens, tröga repetitioner, bakslag vad gäller scenografin men fantastisk framgång med sponsorerna…

 

 

Detta hände Vecka 15, 2012 >>>

”Spöksonaten” premiär 11 april 2012, Halmstad Teater

 

 

Detta hände Vecka 15, 2013 >>>

Manusarbete i oändlighet och kollationering till helgen. Nu har ”Spöket På Heagård” antagit sin resa mot premiär

 

 

Detta hände Vecka 15, 2014 >>>

Veckan uppdelad mellan ”En Midsommarnattsdröm” och Titanic”. Manuskrångel å ena sidan och generalrepetition å andra sidan

 

 

Detta hände Vecka 15, 2015 >>>

Sista analysdagen med ”Körsbärsträdgården” – Väl förberedda föredrag av aktörerna. Presskonferens för ”We Are The World” - körprojektet

 

 

Detta hände Vecka 15, 2016 >>>

Mycket musik den här veckan. Storkören på Wapnö, första sångrepetitionen med ”Cabaret”-låtarna och en cellist som hittade rätt i Immanuelskyrkan. Så var det bestämt något som hände på Högskolan också och på NBV med SyrSwed-projektet

 

 

Detta hände Vecka 15, 2017 >>>

Påsk på Pilefelt…

 

 

Detta hände Vecka 15, 2018 >>>

Tufft på Högskolan! Tufft på Wapnö! Två olika anledningar. På den ena stället en engagerad skara, på det andra struntade man fullständigt i oss. Synd att vi fick en sådan bedrövlig avslutning på årets Mordserie. För nu har vi mördat färdigt för säsongen! Svipdag går fram mot premiär och Husknuten i antågande mot nya mål…!

SAMTLIGA LOGGBÖCKER FÖR 2019>>>