Schema och logg vecka 12, 2013

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 18/3

Tisdag 19/3

Onsdag 20/3

Torsdag 21/3

Fredag 22/3

Lördag 23/3

Söndag 24/3

Tid

07.00

 

 

 

 

 

 

 

07.00

08.00

 

 

 

 

08.00: Arbete på kontoret

08.00: Filmarbete ”Öververklighet” Interiör Filmning

 

08.00

09.00

 

 

 

 

 

09.00

10.00

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

10.00

11.00

11.00: Friskvård Tennis # 30

11.00

12.00

12.00

13.00

13.00: Friskvård Tennis # 28

13.00: Arbete på kontoret

13.00: Synopsis-grupp ”Spöket På Heagård” Heagård

13.00: Verkställande Rådet Heagård

13.00

14.00

14.30: Filmarbete Repetition ”Öververklighet”

14.00

15.00

15.00: Arbete på kontoret

15.00: Filmarbete ”Öververklighet” Interiör Filmning

15.00

16.00

16.00: Mord På Wapnö Samling

 

19.00:
FÖRESTÄLLNING

 

16.00

17.00

17.00: Pressinfo

17.00: Teaterkurs Tema Brecht

17.00: Samling Repetition Butiksteatern

17.00: Mord På Wapnö Samling

19.00:
FÖRESTÄLLNING

17.00: Mord På Wapnö Samling

19.00:
FÖRESTÄLLNING

17.00

18.00

18,00: Repetition ”Öververklighet”

18.00

19.00

19.00: Filmarbete ”Öververklighet” Repetition

19.00

20.00

 

20.00: Friskvård Tennis # 29 Söndrumshallen

 

20.00

21.00

 

 

21.00

22.00

 

 

 

22.00

Jaa… Vad ska man tycka om den här veckan…? Ett är säkert. Det kommer att bli strängt! Inte minst för engagemanget på Wapnö. Tre föreställningar… när redan en är

ordentligt tröttande. Men det är de tre sista, sen är det slut på det späket för den här gången. Åtta månader med Mario Håkansson… Någonstans måste man ändå

fråga sig; Är en sådan satsning relevant? Det äter nämligen en hel del energi… och tröttar både grupp och Ordförande. Så mycket mer har inte blivit gjort under den

här tiden. Egentligen alltså, åtta månader utan några reguljära repetitioner av ordentligt snitt… Ovanpå dessa tre föreställningar Butiksteatern, ”Spöket på Heagård”,

Teaterkursen men framför allt filmarbetet med ”Öververklighet”. Det gäller nog främst att ladda ordentligt… ty maken till program har inte yppats

på mången god dag… Så då så: Davaij!

 

Måndagen den 18 mars 2013

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

 

Film ”Öververklighet”

Kuliss Entertainment

Halmstad

10.00 – 20.00

Arbete på Kontoret – 14.30: Filmarbete – Repetition – ”Öververklighet” – Heagård17.00: Pressinfo – Butiksteatern – Halmstad City18.00: Filmarbete – forts.

 

                För ovanlighetens skull en relativt intensiv måndag. Filmrepetitioner och in emellan en presskonferens på Halmstad City. Egentligen skulle väl måndagarna gälla som ledig dag… så som det är på de flesta teatrar i världen. Men så ser det inte ut att bli i detta reservat… någonsin.

 

                Filmrepetitioner på eftermiddagen. Aktör, som gestaltar min mor i filmen… och Undertecknad involverade i intensiva övningar. Det är korta scener därför inte särskilt svårt att få texten under kontroll. Fram och tillbaka… mest för att hitta utryck som kommer så nära sanningen… eller i alla fall ett trovärdigt intryck som möjligt. Vi är båda rutinerade och kan luta oss mot det. Ändå tänjer vi texten till bristningsgränsen. Hittar allt fler möjligheter att plantera in känslor… Det samma gäller under kvällspasset. Det blir nästan som en tävlan i att lägga text (både den egna och partnerns) under konstnärlig granskning för att få ut så mycket som möjligt ur den. Det gäller att hitta känslomässiga uttryck… och det gör vi också… med tiden. Djupet kommer naturligtvis med textsäkerheten… men runt den snurrar tankar som vi delger varandra… som regissören sticker till oss… som gör stigen synligare. Vi kommer en bra bit in i gränden… både under eftermiddagspasset som till kvällen. Det känns gediget. Det här ska filmas först på lördag – så det hinner ännu ta sig ner en bit i schaktet… djupna (sådant som sker av sig själv genom att vila texten i den inre gömma den lagts i).

 

                Presskonferensen… då?  Undertecknad tog sig genom ett iskallt Halmstad till Citys lokaler vid Lilla Torg. Här hann Undertecknad förhöra sig om hur många butiker som anmält intresse innan journalosten äntrade de skjutbara glasdörrarna till Gamla Fattighuset. Vad gäller butikerna engagemang i detta nyskapande saknas dock den rätta glöden. Två butiker har anmält intresse… och egentligen kan det vara likgiltigt hur många… ty de två som satt upp sig på anmälningslistan är motivation nog att gå vidare med projektet. Om det skulle vara så att flera näringsidkare vill falla in på vägen så är inte den dörren stängd. Nu ser det ut som om vi har tre inomhusplatser att spela på. Mittpunkten och som sagt två butiker… sen flänger vi av vårt program på ytterligare två, eller tre platser på gatan. Det är fullt nog för att finna meningsfullhet i detta projekt.

                Sen kom journalisten med sina frågor. Trevlig!… varpå vi tog oss ut i kylblåsten för att gå över till en av de butiker som öppnar sina dörrar för våra tokigheter. Där fick vi posera… medan kameran gick varm… Ja, det var kul… eller vad man ska säga. Nu kommer vi att synas… och det gör kanske att en eller annan intressent kommer att anmäla sig – och en eller annan snubblar in för att titta på oss till premiären den 6 april…

Hatte Bärtilsson

 

Vädret veckan ut

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Tisdagen den 19 mars 2013

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Arbete på kontoret

Konor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 22.00

Kontorsgöromål – 13.00: Friskvård – Tennis – Söndrumshallen17.00: Teaterkurs – Tema Brecht – Larsfridssalen19.00: Filmarbete – Repetition – ”Öververklighet”

                Dagens tennis blev till en ny överraskande viktoria för Undertecknad. Måhända är kontrahenten, på andra sidan nätet, något disträ för tillfället… men nu föll han för andra gången på mindre än en vecka och det efter makalös spurt av Undertecknad. Kantänka var tankarna på annat håll då Bobbykreatören dagen till ära fått sig gnolat ”Ja, må han leva…” innan matchen. Men segern skänktes inte bort. 7 – 5 tillsist.

 

                Något börjar projektet – som planerades för ett par månader sen – att rör på sig igen. Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden… Efter det att Undertecknad sökt representant för sistnämnda partner har han varit tvungen att konstatera att representanten skjutit fram sin opasslighet vecka för vecka. Vid sista kontakten med ESF kom meddelandet att först på måndag nästa vecka återkommer han till sin plats. Detta i sin tur har föranlett Undertecknad att återuppta kontakten med Arbetsförmedlingen och försäkra att intresset för idén inte falnat. Efter tennisen blev det uppenbart att förmedlingens Chef försökt få tag i Undertecknad. Det är ett tecken gott nog för att allt inte fallit av pallen… Men det är svårt att komma fram på denna front.

 

                Fyra anlände till kvällens teaterkurs. Stort manfall således. Störst anledning till detta torde vara att vi flyttat från ordinarie torsdagskvällar till denna tisdag dessutom med tidigarelagd startid. Glädjande nog dök ett nytt ansikte upp. För över ett halvår sen fick Undertecknad kontakt med en kvinna i övre medelåldern som aviserade intresse att delta i våra förehavanden. Hon rekommenderade sig genom att meddela att hon var duktig på allt möjligt som hon trodde kunde komma teatern till del. Nu dök hon upp för första gången och visade sig vara högintresserad av detta magiska som teatern kan trollar fram. Men hon är – trots att hon är van föredragshållare – helt ovan vid teatrala uttrycksmedel.

                Vi gick vidare med vårt upplägg runt Brecht, hans texter och teaterteorier… Undertecknad hade förberett med att plocka fram några dikter att utgå ifrån när vi kom så långt som till kvällens improvisationsavdelning. Vi valde dikten ”Hollywood” som utgångspunkt… och den drog med sig två väldigt bra improvisationer. Nu är Undertecknad visserligen jävig i det ena fallet… men det var en glädje att stiga upp tillsammans med Bobbykreatören och först och främst hitta en lösning, sedermera presentera den. På detta vis är teaterkursen både rolig och nyttig… även om den, som i kväll, drar till sig en decimerad skara.

 

                Efter teaterkursen två timmar filmrepetition. Scen 2 tragglades igenom… mest för att få texten att sitta… Den har nu lagt sig tillrätta och medför inga större problem. Undertecknad har förvisso ett par övergångar han fortfarande har problem med… men det föranleder ingen skälvan. Vad vi kanske borde göra är att få ett helhetsgrepp som fram till i kväll ändå saknas. Det finns partier i texten som lider brist på full logik… det debatterades och vissa justeringar gjordes… men hur detta är kopplat till tredje scenen är ännu oklart. Samarbetet går dock utan trassel. Tvärt om. Det är otroligt inspirerande att vistas i Larsfridssalen med två begåvade människor som hittar allt mer rätt i ett spännande och tänkvärt material. Främst hämtar Undertecknad kraft från sin motspelare. En av Halmstads främsta aktörer i samma ålderspann som han själv. Men det är icke tu tal om att det är trojkan som gjort att vi nu kommit så långt in i texten som vi gjort. Det känns bra… om man utgår från den egalitära teateridén…

Hatte Bärtilsson    

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 20 mars 2013

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Butiksteatern

Kuliss Entertainment

Halmstad

10.00 – 22.33

Kontoret – 17.00: Butiksteatern – Repetition – Heagård20.00: Friskvård – Tennis - Söndrumshallen

                Vi möttes i kylan utanför AJ-produkter. Saken gällde stolarna till Heagård Scen… De vi bestämt oss för fanns inte längre i en sådan mängd som vi tänkt oss och som vår lilla salong kräver. Det som nu stod till buds var absolut samma stol men ljusare grå med silverfärgade ben. Den stol som vi traktade efter kunde komma i lager först om en månad, kanske tre veckor… Dessutom lockade försäljaren med ett mycket förmånligt bud. Nästa tjugo stolar skulle ställas oss till förfogande kostnadsfritt… Ett incitament icke att förringa. Vi vandrade runt i de stora, ljusa lokalerna. Tog provstolen mot det ena efter det andra underlaget… spekulerade än hit, än ditåt… för att till sist bestämma oss; Vi tar de ljusgrå… och på det sättet fick vi en ansenlig mängd stolar på köpet. I den bistra vinden utanför – vi har en marsvår som håller på att ta knäcken på oss – konstaterade vi att vi gjort en god, ja, mycket god affär… Nu har vi stolar i alla fall…

 

                Kvällen sittning med Butiksteatern visiterades av en liten grupp från NBV. Två praktikanter och en studiecirkelorganisatör. Han – Organisatören – ville visa på den verksamhet som bedrivs under studieförbundets vingar.

                Vi hade att fortsätta spåna på vad vi egentligen ska göra på gatan och i de butiker som anmält sitt intresse. Efter det att vi presenterat oss för det besökande sällskapet delade vi in oss i två grupper och spånade på. Tio minuters program… vilda och vansinniga idéer… men inget riktigt konkret. Nog bäst att bara väcka frågan… för att ge oss tid att smälta och komma fram till ett mer hanfast förslag. Nu blev det väldigt många lösa trådar… egentligen svåra att knyta samman… men idéer fattas då rakt inte. Det här går vidare i nästa vecka… för att först veckan efter komma till mer konkreta repetitioner. Bra… men framför allt otroligt rolig sittning… vi skrattade mest hela tiden. För praktikanterna – som också deltog i spåningen – måste det ha varit en positiv stund tillsammans i teatergemenskapen.

 

                Två till kvällens tennis. Då Grannen stod på andra sidan staketet blev det inofficiellt Pilefeltsmästerskap. Den pokalen tog Undertecknad hem… men inte utan slit, svett och skärpa. 7 – 5 till sist… efter ordentlig djupandning. Härligt!

Senare på kvällen… en bit in på natten, rättare… vid besök på tankställe, träffar Undertecknad en gammal vän sen barndomens Knäred. Vid omnämnandet att Undertecknad just avverkar en svettig match i Söndrumshallen avslöjar sig vännen även han som tennisspelare… Vad händer nu… måntro? Jo, matchdatum arrangeras med omedelbar verkan. Så finner man sin partner i världen vimmel…!

Hatte Bärtilsson    

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 21 mars 2013

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

”Det Femte Mordet”

Mord På Wapnö

Kuliss
Wapnö AB

Halmstad

10.00 – 23.33

Kontorsgöromål – 17.00: Samling – Wapnö19.00: FÖRESTÄLLNING – ”Det Femte Mordet” – Wapnö Scen

                När vi kom till Wapnö var det bara serverat på mellanbordet… liten publik, således. 22 gommar för att vara exakt… Inte så upplyftande, knappast inspirerande… och det började inte så bra heller. Medan Kommissarien och Undertecknad stod att inspektera folket innan vi kommit igång började två trätobröder storgräla… så våldsamt att det för ett ögonblick såg ut att kunna urarta i handgemäng. Men det lugnade sig efter inre självsanering och vi kunde sparka igång teatermaskineriet exakt på tid… minus 5 minuter. När alkohol finns med i sammanhanget… som här på Wapnö… är risken överhängande att det kan blir för mycket – Det är vi medvetna om – Det är vårt största gissel – och så var det ock i kväll… Vår utgångspunkt… bäva, bäva! De första indikationerna skulle dessbättre visa sig vara helt missvisande. Under hela föreställningen satt auditoriet som tända (eller kanske bättre släckta) ljus. Ett tag fruktade vi att de var helt uttråkade… Det hade i och för sig inte varit så konstigt. Församlingen hade nämligen under dagen avhållit årsmöte och således vistats i lokalerna sen åtta på morgonen. Det vi främst reagerade på var att vi inte fick ett enda skratt… eller någon annan reaktion… under hela föreställningen… Det kändes helt dött i salongen, som att spela ut i ett svart hål. Visst, de åt med välbehag men teatern verkade som om den lämnade dem oberörda. Men så var inte fallet… När det var dags för applådtacket blev det en väldigt fin och varm reaktion. Hela sällskapet reste sig och applåderade kraftfullare än någon annan tidigare. Det värmde, sannerligen! Kanske var det vi som var alltför negativa i vår bedömning… ty plötsligt – där efter avslutat uppspel – förvandlades skaran i salongen från den sämsta publik vi någonsin haft till den bästa. Årsmötesdelegaterna visade verkligen sin uppskattning. Där ser man… man ska inte döma hunden efter håren… eller publiken efter deras timiditet. Förövrigt var det inget fel på vårt agerande, även om vi forcerade av rädsla att tråka ut. Med det sagt ska det också sägas att det var en överlag en habil insats denna isande kalla marskväll.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 22 mars 2013

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

”Det Femte Mordet”

Mord På Wapnö

Kuliss
Wapnö AB

Halmstad

10.00 – 23.33

Kontorsgöromål – 11.00: Friskvård – Tennis – Söndrumshallen16.00: Samling – Wapnö19.00: FÖRESTÄLLNING – ”Det Femte Mordet” – Wapnö Scen

                Gammal vän från tider då Undertecknad kamperade i Knäred… för länge, länge sen. Knäredskillen – Undertecknad 8 – 4 // 3 – 3. Förlust men vinst. En ny tennispartner – jämngammal.

 

                Kvällens föreställning på Wapnö. Kanske den bästa någonsin. Trivsam publik. Det gör mycket! Bra spel… och inte så betungande med serveringen… Dessutom… börjar vi ana slutet på denna saga. Det inger en viss tillfredställelse… och ändå; Saknad…

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 23 mars 2013

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

”Det Femte Mordet”

Mord På Wapnö

Kuliss
Wapnö AB

Halmstad

08.30 – 23.33

 

Kontorsgöromål – 08.30: Filmarbete – Inspelning – ”Öververklighet”13.00: Synopsisgrupp – ”Spöket På Heagård” – Arbetsplenum – Heagård17.00: Samling – Wapnö19.00: FÖRESTÄLLNING – ”Det Femte Mordet” – Wapnö Scen

 

                Alldeles för tidig filmsamling. Väntan… på att få komma in i den matsal där vi skulle genomföra tagningarna. Ingen bra uppladdning. Sen rullade det på… Utfört arbete utan riktig tillfredställelse. En lokal tidning gjorde reportage… Undertecknad höll på att somna vid de sista tagningarna. Bra samspel med kvinnliga kolleger…

 

                Hem. Sömn

                Sent om sidor… till Wapnö för att följa en epok i graven. Sista spelningen av ”Det Femte Mordet”. Ett projekt  som nu har följt oss i nästan nio månader… Bra föreställning av ett tröttkört gäng. Tre föreställningar på raken… Det har tröttat… Ändå inget klagande… Samma uppspelthet, skämt och allvar som alltid. Trots allt känslan av att detta var ett adjö. Ett farväl vi tog med värdighet. Vi gjorde en mer än väl godkänd föreställning… Och det var en aning sorgsamt… i slutsången var det mer än en som snörvlade till. Wapnös VD tackade med blommor och vi firade av med små smällare som spred pappersremsor över oss och inredning. Sista sortin… sista serveringen… sista avdukningen… Därmed gick Mario Håkansson (Undertecknads rollfigur) upp i rök… Befrielse och sorg. Men kanske mest lättnad.

                Över allt… hur man än vrider och vänder på det: En fantastisk ensemble som troget genomfört 27 föreställningar och som fått möta många nöjda människor!

Hatte Bärtilsson  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 24 mars 2013

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Film ”Öververklighet”

Kuliss Entertainment

Halmstad

10.00 – 20.00

Kontorsgöromål – 13.00: Plenum – Verkställande Rådet – Kuliss E – Heagård15.00: Filmarbete – Inspelning – ”Öververklighet”

                Nu är Undertecknad trött… outsägligt trött… på allting.

 

                Eftermiddag med rådslag. Här fanns det ändå energi till att engagera sig. Frågor runt den närmsta tiden. Schema och uppgifter. ”Spöket på Heagård” – Butiksteatern – En teaterresa för Wapnöensemblen… En del att lösa som också i god rådslagsanda löstes!

 

                Filmningen och omtagningarna av scenerna i restaurangmiljö… Undertecknad kom alldeles tom och kom ej in i arbetet för än sent om sidor… Fann inget nöje i detta plågsamma slit. Till sist ändå acceptabelt resultat…

                Med detta slut på helvetesveckan… Slut!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 12, 2005 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 12, 2006 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 12, 2007 >>>

Katrinebergs Folkhögskola på besök i Gwardejsk – 60 År Av Minnen

 

 

Detta hände Vecka 12, 2008 >>>

Interreg-möte i Göteborg – Konst För En Bättre Värld på Tokalynga

 

 

Detta hände Vecka 12, 2009 >>>

Medborgarengagemang. Samling för bevarandet av Gamla Sporthallen. Måhända ett blivande Kulturhus…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2010 >>>

Videsöndag. Nypremiär på ”Sommarkvällar”. Projekt Respekt! färdigt på pappret. Våren i antågande…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2011 >>>

Ett för teaterimprovisationer totalt meningslöst Energi-Smart- Projekt i Folkets Hus. Rakt igenom första delen av ”Trollkarlen” och mycket dugliga uppspel på Hallarnas Strindbergtema. Sång för första gången med Teater Husknuten i en riktigt intensiv vecka.

 

 

Detta hände Vecka 12, 2012 >>>

”Spöksonaten” mot sin fullbordan. Svettiga repetitioner när kören anlände till Larsfrid. Annars allt i sin vanliga lunk. Laholm, Hood, Teaterkursen… Snopet men roligt föredrag i Varberg inför två åhörare…

SAMTLIGA LOGGBÖCKER FÖR JUBILEUMSÅRET 2013 >>>