Schema och logg vecka 35, 2016

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar

 

Tid

Måndag 29/8

Tisdag 30/8

Onsdag 31/8

Torsdag 1/9

Fredag 2/9

Lördag 3/9

Söndag 4/9

Tid

07.00

 

 

 

 

 

 

 

07.00

08.00

 

 

 

 

 

08.00: Arbete på kontoret

 

08.00

09.00

 

 

09.30: Film-redigering Krono Projekt Husknuten

09.30: Film-redigering Krono Projekt Husknuten

09.30: Film-redigering Krono Projekt Husknuten

 

09.00

10.00

 

10.00: Arbete på kontoret

10.00: Arbete på kontoret

10.00

11.00

 

11.00

12.00

12.00: Arbete på kontoret

12.00: Från Krono – Radio Halland

12.00: Planering Region Halland PH

12.00: Repetition

”När Fällan Slår Igen” Mord På Wapnö

12.00

13.00

13.00: Pilefelt-kommandot

13.00

14.00

14.00: Pilefelt-kommandot

 

14.00: Arbete på kontoret

14.00

15.00

15.20: Planerings-möte Högskolan

15.00

16.00

 

16.00

17.00

17.00: Arbete på kontoret

17.00: Repetition

”När Fällan Slår Igen” Mord På Wapnö

17.00: Repetition

”När Fällan Slår Igen” MPW

 

17.00: Friskvård Trädgårdstjänst

17.00

18.00

18.00: Repetition

”När Fällan Slår Igen” Mord På Wapnö

 

18.00

19.00

 

 

 

19.00

20.00

20.00: Friskvård Tennis FFC # 58 & 59 Söndrumshallen

 

 

 

20.00

21.00

21.00: Friskvård Tennis HTK # 57 Söndrumshallen

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

22.00

23.00

 

 

 

 

 

23.00

 

 

 

Nu är filmandet slut… en dryg och stressig process… om än mycket roande på mångahanda sätt… Det

satte sina spår, utan tvekan. Det som nu gäller med Projekt Husknuten är att sätta samman det digra

materialet till en fungerande film. Det arbetet börjar på onsdag och kommer väl att hålla på under de

närmaste veckorna… och utgöra föreningens förmiddagsengagemang.  Eftermiddag och kvällar

denna vecka läggs på Wapnö. Det gäller den ekonomiska redovisningen men framför allt repetitioner

av nya mordet, som på söndag endast har en månad på sig för att stå klart. Ingen rast… och det är

kanske inte nödvändigt heller… men visst hade det varit gott att få bränna ett par dagar med lite

mindre kreativt krävande arbete. Nåväl… så förhåller det sig inte! Så – Davaij, Davaij!!!

 

Måndagen den 29 augusti 2016

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Mord På Wapnö

”När Fällan Slår Igen”

Wapnö AB

Halmstad

12.00 – 22.00

Kontoret18.00: Repetitioner – ”När Fällan Slår Igen” – Mord På Wapnö

                Det ska villigt erkännas… förra veckans långa filmdag om lördagen sitter fortfarande i. Undertecknad klarar numera ett tiotimmarspass… men det får sina konsekvenser i ett par dagar efter… Oj, Undertecknad skulle till och med vilja tala om reell ångest… Det är den där – konstigt nog – jag-duger-ingenting-till-ångesten som grasserade!

                Så förmiddagen fick vila i den känslan! Otäckt instabilt! Vajigt!

 

 Och sen. Va!... Nytt analysrekord för morden. Aldrig tidigare har en hel kväll – så här långt in i repetitionerna – gått åt till total hängivning åt tolkningsfrågor. Ett foto utlöste diskussionerna… som faktiskt höll på hela kvällen. Ytterst handlade det om Anna-Karins rolltolkning. Undertecknad ser henne – om inte helt och hållet frigid så… Vad som återfinns på fotot bestämmer på sätt och vis hur det är med den saken. Nu fick Undertecknad mer eller mindre hela ensemblen emot sig men Undertecknad kunde omöjligt hålla med eftersom pusselbitarna inte föll på plats för honom. I detta stannade vi under ett par timmar… som egentligen skulle ägnats åt den Andra Episoden, men på golvet… Och det ska påpekas. Aldrig någonsin förut har en fråga fått sådant utrymme… Frågan är om vi tidigare . under alla de andra morden – analyserar så intensivt. Det har liksom aldrig riktigt behövts. Men kvällen mastodontdiskussion fick troligen alla att tänka igenom sina roller… och Undertecknad till att svänga ett par varv i frågor gällande rollernas konstituerande och deras förhållande till varandra. Egentligen inte nödvändigt… men som sagt uppfriskande! Var landade vi? Man skulle kunna säga i diskussionen… i argumenterandet… i det bästa slut som finns ; Ingen överens…

Hatte Bärtilsson 

Vädret veckan ut

Repetitionsschema MPW

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 30 augusti 2016

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 22.00

Kontoret14.00: Pilefeltkommandot21.00: Friskvård – Tennis – HTK - Söndrumshallen

                Pilefeltkommandot går vidare. Två lass möbler till behövande och tacksamma mottagare på Erikshjälpen. Skönt… riktigt skönt att kunna lämna över saker där. Det hade den gamla moren också tyckt… Men det kosta på… Det ska bäras än hit än dit (vilket i själva verket inte är något att klaga på)…

 

                Till senkvällen kämpamatch i Söndrums Tennishall… Kulturderby… och förlust! Pinsamt… men Undertecknad kunde inte förmå sig till bättre. 2 – 6, 3 – 4… inget kul att börja höstens seriespel med en penibel förlust!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 31 augusti 2016

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Mord På Wapnö

”När Fällan Slår Igen”

Wapnö AB

Halmstad

09.30 – 22.00

Kontoret09.30: Filmredigering – Projekt Husknuten – Furet13.00: Pilefeltkommandot17.00: Repetition – ”När Fällan Slår Igen” – MPW – Wapnö Gods

                Första dagen framför Filmkollegans redigeringsdator på Kronobränneriet… Här började evighetsgörat med att få ihop filmen från alla de klipp vi fångat under de senaste veckorna… Det kommer att bli en skön plåga att svetsa, svetta samman allt till en helhet. Har man varit med förr… som Undertecknad ju varit, så vet man hur tids- och koncentrationskrävande det är. Nu har vi i alla fall tagit oss genom krutröken från startskottet… och ut på kringelikrokvägen som vi ska spåra under de närmaste veckorna. Hurra för det!... ty det är ett oändligt (så att säga) roligt arbete!

 

                Pilefeltkommandot. Nu gäller det att tömma allt i Farmors gamla lägenhet. Tunga lyft… inte bara rent fysiskt…!

 

                Kvällens repetition… av maratonformat. Efter måndags analysverkstad var det nu dags att klämma i med mer handfast teaterverklighet. Fokus på Andra Episoden – indelad i två ungefär lika stora partier… Den första med ett mer rörligt skådespeleri… där även mindre scener ligger insprängda… den andra delen enkel uppställning med Mathias-kreatören som en slags förhörsledare uppställd i andra änden av spelsalen… Först läste vi oss igenom episoden… egentligen utan diskussioner. Uppe på golvet forcerade vi på för att om möjligt hinna med att köra igenom hela episoden två gånger. Men vi hamnade i ideliga stopp där rörelsescenariot diskuterades… det var ett tag sen vi hade med Episoden att göra och man glömmer lätt vad vi en gång bestämt… därför flöt det ut på sina ställen… vilket var nödvändigt att stötta upp och få ordning på. De gamla goa klyschorna dök upp med jämna mellanrum… ”Men jag kommer ihåg att jag stod här när vi gjorden det här sist”. eller ”Skulle inte du lägga upp dokumentet på bardisken här?”… och allt däremellan. Därför det myckna famlandet… sökandet in i minnet från hur det var när vi satte det första gången… Men vi fann vår väg… det är ju inte heller helt nödvändigt att härma på pricken… så till sist fångade vi någon slags ordning… men det krävde sin man och när klockan överskred nio var det en duktigt trött ensemble… som grötade sig igenom de sista delarna av den andra delen andra episoden… Där bröt vi… utan att vara riktigt nöjda med kvällen långa sökande… Vi hann dessutom inte igenom två gånger… det var förhörsscenen som fick stryka på foten…

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 1 september 2016

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Mord På Wapnö

”När Fällan Slår Igen”

Wapnö AB

Halmstad

09.30 – 22.33

Kontoret09.30: Filmredigering – Projekt Husknuten – Kronobränneriet12.00: Radio Halland direktsänder från redigeringsarbetet…   15.20: Planeringsplenum – Högskolan17.00: Repetition – ”När Fällan Slår Igen” – MPW – Wapnö Gods20.00: Friskvård – Tennis – FFC - Söndrumshallen

                Vi fortsätter träget vårt klippa och klistra arbete på Kronobränneriet. Gott att fylla ut förmiddagarna med detta pussel!

                När Undertecknad kom till ateljén fick han reda på att Radio Halland befordrat en förfrågan om att få komma och lägga ut oss direkt efter lunch. Falkenbergsungdomarna kontakades och ombads komma ner till Halmstad – det utan problem och vi – hade väl ingen annan chans – än att accepterade Lokalradions propå.

                Så strax före lunch kom den Cyklande Reporter (gammal bekanting) som var satt att ha hand om inslaget till Kronobränneriet. Undertecknad orienterade honom om utgångspunkterna för vårt arbete medan Filmkollegan var på station att hämta ungdomarna. Sen blev det nervöst i över tjugo minuter. Bra frågor från Reportern… men varför får man tunghäfta när mikrofonen kommer under näsan på en… Därvidlag var ungdomarna en frisk fläkt av hjälp – de var mycket mindre besvärade av situationen än vi äldre. Ändå fick vi beröm – inte minst av Reportern, som var nöjd med inslaget och vår lilla sång som vi sänt över till redaktionen och som nu fick sin första offentliga uppspelning. Ja, för all del… Undertecknad uppskattade också att få ge sin syn på projektet – som ju varit alldeles förtrollande bra på många, många sätt. Att också få komplettera med beröm för de föräldrar och assisteneter som engagerat sig på ett så helhjärtat sätt.

                Efteråt kom SMS:en med beröm… Så det verkade som om vi gjorde ett strålande framträdande. Ja visst, kul med offentlighet!

 

                Det här måste Undertecknad göra en notis om. Efter allt arbete med Leader-ansökan under våren går vi nu i väntans tider… September är den magiska månaden för den fondens utlysning av premierade projekt… Det gäller alltså vårt SyrSwed-projekt (som för all del alldeles hamnat i glömska – i alla fall lagt sig i Undertecknad skrymsligaste vrå). Nu kom detta upp till ytan igen under mötet på Högskolan. Där – på lärosätet – handlar det om att finna finansiering till deras Näktergalen-projekt… som nu ska in på sin fjärde runda. De hoppas att vårt projekt ska gå igenom… för då skulle man kunna nästa de båda idéerna vid varandra. Efter diverse famlanden i ansökningsträsket konstaterade vi tvärt mot slutet att vi måste invänta svaret på Leader-ansökan, innan vi kan lova varandra något. Vi står platt till dess och får nöja oss med det.      Så är det med alla fondfinansierade projekt. Det är ett helvete – men tillhör vardagen för projektarbetaren. Vi håller tummarna… ty lite pengar skulle kunna göra mycket gott i frågan!

 

                Efter gårdagens kämpaisats med Andra Episoden… där alla verkligen tog i under dryga fem timmar, var kvällens repetition mindre gnistrig. Trög, skulle man också kunna säga… även om det inte riktigt stämmer… Vi är där nu… när man försöker att bara hålla ett öga i manuskriptet… och det ställer till det… för det är lätt att man springer vilse när man börjar nonchalera kartan. Men att skär navelsträngen till manuset – och den trygghet som bunten med papper ger – är inte lätt… När det blir tyst, en alltför lång stund, vänder alla blicken neråt för att kolla om det möjligen är mig all väntar på. Undertecknad gick lite mer eldande in mot slutet av repetitionen för att få till en intensitetsökning. Det är bra att släppa manuset, kanske ska man dock först börja vänja sig vid hur scenen bör formuleras… Vi var på Tvåan igen… började med det långa förhöret och fortsatte fram till slutet. Sist satte vi oss ner att läsa trean… och kunde pusta ut. Tvåan är lång och relativt komplicerad… Trean – och det konstaterade alla – härligt kort och lättspelad.

 

                Det ser dåligt ut som om vi kommer till skott med Fula Fatet i höst… En av tennisgubbarna borta igen… och en ny in… som var alltför bra för oss andra… och då är det inget roligt. Vi spelade än hit än dit och slutade med TreTennis… och drog över med mer än en halvtimme. Svett blev man men var är spänningen i spelet om fatet? På det viset trist tenniskväll!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 2 september 2016

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Projekt Husknuten Filmen ”Mer Än Du Ser”

Region Halland

Halmstad

09.00 – 19.00

Kontoret09.30: Filmredigering – Projekt Husknuten – Kronobränneriet12.00: Planeringsmöte – Region Halland/Husknuten - Biblioteket

                Vi hade beslutat oss för att starta lite tidigare för att få samlad tid till redigeringen. En stund före klockan tolv var vi ju tvungna att bryta för mötet med direktionen från Region Halland på Biblioteket. Kaffe och skitsnack… måste ju också beredas tid. Men det märks att vi är bättre inne i redigeringsarbetet nu… att vi redan hittat rutiner för hur vi ska handha uppgiften, funnit ett språk att orientera oss med. Det går liksom bra mycket lättare nu… och vi har också förstått att det måste lämnas plats för kreativa lösningar och krumsprång som kan förhöja filmberättelsen. Ja, det är bra… och arbetet ger resultat!

 

                12 på Biblioteket då… Trusten samlad. Representanterna för Region Halland (som äger projektet), Husknuten (som förordat projektet) och konstnärskollektivet (som genomfört projektet)… Och Lasagne serverat på bordet… - Just det en lite lustighet… ty när vi satt här förra gången för en summering (den 2:dre juni var det allt) ojade sig Undertecknad för att det inte fanns någon Lasagne att beställa som han önskat sig… Men nu så kom den efterlängtade trakteringen!
                Undertecknad hade förberett med en faktura på nerlagt arbete… något saftig… det tyckte i alla fall Undertecknad… som ju alltid är för varlig i merkantila spörsmål… men som skulle visa sig vara i linje med det som ledningen tänkt sig… (i smyg sagt… fantastiskt! En ekonomisk belöning ger inte bara klirr i kassan utan också berömmet att arbetet är värdesatt).

                Tillsammans med Filmkollegan hade Undertecknad också fabricerat en lite agenda att styra upp mötet med. Den innehöll frågor berörande budget och ekonomi samt hur fortsättningen nu ska formuleras. Premiär för filmen… en, låt oss kalla det ; Galapremiär där alla inblandade inbjuds in för att få se filmen, få något gott och mingla runt i diskussion om det blev ett gott resultat eller inte. Men också rent praktiska frågor som vem åker till Stockholm och bidragskonferensen där… vem tar hand om organisationen att fara till Laholm och medverka med vår lilla sång vid en funkistalangjakt på stadens teater? Och hur skulle vi kunna få till en fortsättning på det här äventyret… och kanske göra en film till? Beslut… För vi tog verkligen beslut… Galapremiär den 26 september på Husknuten… Undertecknad åker till Laholm och Filmkollegan till Stockholm… Men viktigaste beslutet… Det öppnades för en fortsättning… och det ligger lite pengar och skvalpar både här och där… till detta måste det göras en ansökan eller två… Vem som ska ge sig i kast med den – ansökan – det får bli ett senare beslut…

                Förutom lunchlasagnen… smakade de goda vitsorden och berömmet för väl utfört arbete väldigt gott… Segerns sötma… Ja… vad ska Undertecknad runda av med då? Ett så förbenat gott och trevligt och värdfullt och förlösande projekt får man verkligen leta efter, får man högst önska en fortsättning av!

 

                Och så måste det sägas ; Skönt med en kväll alldeles i stilla vrån på kontoret. Att luta sig tillbaka utom räckhåll för kreativitetångesten!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 3 september 2016

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Mord På Wapnö

”När Fällan Slår Igen”

Wapnö AB

Halmstad

08.00 – 16.00

 

Kontoret12.00: Repetitioner – ”När Fällan Slår Igen” – Mord På Wapnö

 

                I storstilad fart med diverse kontorspyssel… och en inköpsrunda i rasande fläng, där allt kom i korgen innan Blå Faran ställdes mot Wapnö…

                Där visade sig att en av aktörerna fett försovit sig… Inget Undertecknad var ledsen för… på den halvtimme som det tog för aktören att komma i form slukade Undertecknad frukost med den som anlänt enligt planerna.

                När vi kom igång koncentrerade vi oss på den sista delen i fjärde episoden. Pjäsens slut – då masken ska ryckas från mördaren och avslöjas. Vi hade kommit överens om att lägga till lite tennistermer… eller rättare tennisens speciella räknesätt. När vi gav oss i kast med texten kom vi snart fram till hur detta skulle överföras i praktiken.

                Så upp på golvet och i ett svep satte vi slutet.

                Andra avdelningen denna dag, skissade vi på första episoden. En av aktörerna var i kungliga huvudstaden, därför fick en av Malenorna göra hennes roll… Detta istället för att inte repetera alls. Ensemblen och rollerna är så konstituerade att knappast någon kan vara borta utan att ödelägga repetitionsmöjligheterna. På detta vis är gruppen kännslig för störningar. När vi nu har två kvinnor till samma roll öppnar sig möjligheten – kanske inte för högkvalitativa repetitioner – som ändå möjligheten att ta sig igenom episoder och prova oss fram. Den första Episoden är dessutom Undertecknads… ja, eller vad man ska skriva. På ovan nämnda sätt ; Gott ändå att köra igenom… inte minst för textläxan… som ju inte är Undertecknads allra starkaste sida.

                Bra lördag i Mejerisalen!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 4 september 2016

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Kontoret

Kronor & Nycklar

Halmstad

10.00 – 19.00

Kontoret

                Go dag! Repetitionsschema klart och distribuerat och till kvällningen ut i trädgården för tjänst. Gräsmattan och annat i underbar sensommarkväll. Ja, magisk! Så gott att den där trädgården finns, va!

                Sent om aftonen – Kräftskiva… den ända då… för i år.

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 35, 2005 >>>

 

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2006 >>>

 

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2007 >>>

Skolstart i Ryssland – Då fylls kontoret med blommor

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2008 >>>

Interregmöten i söder. Helsingborg och Helsingör

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2009 >>>

Projekt Respekt ivägskickat till Allmänna Arvsfonden för granskning. Härlig långhelg med Hallarna

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2010 >>>

Projekt Respekt! igång på allvar. ”Trollkarlen Från Oz” nästa sommars giv på Laxön

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2011 >>>

Helgen i Hestra dominerade veckan som i allt annat var lugn. Hallarnas Verkställande råd och ett planeringsmöte på ABF enda verksamheten som pekade framåt. Rolig företagarwork shop i Falkenberg enda ordentliga jobbet…

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2012 >>>

Film och reella repetitioner – Wapnöspäket redigt på väg. Präktigt, pålitligt pådrivande ensemble – i alla väder…

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2013 >>>

Första repetitionen på Wapnö Scen. Heagård Scen får ett nytt förhållande till teaterverkligheten. Nu med renodlad chef vid rodret. Adjöss med Kuliss Entertainment och därmed mer fokus på Kronor & Nycklar

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2014 >>>

Blandad kompott. Scen- och filmdetaljen kubbas om repetitionstider. Fullt lag för filmteamet medan endast grabbar till repetition med scenpartierna.

 

 

 

 

Detta hände Vecka 35, 2015 >>>

I tacksamhet på balkongen. Mordet går vidare – Skördefestspäket igång – Kulturskolaspäket igång – Höstaktiviteterna igång – Mycket Tennis!

Härlig vecka!

 

SAMTLIGA LOGGBÖCKER FÖR 2016 >>>