Kulturkompaniet
Kronor & Nycklar


Schema och logg vecka 12, 2022

 

Covidsjuk… fast ändå inte… Tre dagars inställt arbete! Ändå en bra vecka med framförallt framsteg i Laholm! Plågsamt med Region Halland-ansökan men vi fick till den ändå!

 

Tid

Måndag 21/3

Tisdag 22/3

Onsdag 23/3

Torsdag 24/3

Fredag 25/3

Lördag 26/3

Söndag 27/3

Tid

07.00

 

 

 

Skriven sjuk – Covid-19 – Allt inställt!

 

07.00

08.00

08.00: Arbete på kontoret

08.00: Arbete på kontoret

 

 

 

 

 

08.00

09.00

 

 

 

 

 

09.00

10.00

10.00: Husknuten Arbetsplenum

”Vi Sätter P…”

 

 

 

10.00: Arbete på kontoret

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

13.00

13.00: Arbete på kontoret

13.00: Teater-vikariat Markaryds Folkhögskola

13.00

14.00

 

14.00: Laholms SS Improvisationer Ahlaskolan

14.00

15.00

15.00: Ansökan Region Halland

15.00: Möte KulturKällarens väl Repertoar STRÖMT

 

15.00

16.00

16.00: <- Halmstad

 

16.00

17.00

17.00: Arbete på kontoret

 

 

 

 

17.00

18.00

18.30: Plenum Produktionsrådet Laholms Sommarspel

18.30: Laholms SS Improvisationer Ahlaskolan

 

 

 

 

18.00

19.00

 

 

 

 

19.00

20.00

 

 

 

 

 

20.00

21.00

 

 

 

 

 

 

 

21.00

22.00

 

 

 

 

 

 

 

22.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

23.00

Förra veckan – sträng nog… men strängheten reducerades av att det uppstod sjukdomsfall i Yngve-ensemblen. Så den delen föll bort… Det kommer den inte att göra denna vecka… och inget annat heller får man utgå ifrån… Så det är bara att bita ihop för Herr Ordförande! Måndag Laholm -*- Tisdag Region Halland (ansökningsmöter) -*- Onsdag Husknuten, KulturKällaren & Laholm (nu börjar det aktiva, kreativa arbetet med Sommarspelen och ensemblen där) -*-Torsdag Husknuten (manus), Markaryd (slutproduktionsrepetitioner) -*- Fredag ”Vem Älskar Yngve Frej” Falkenberg -*- Lördag Laholm -*- Söndag Laholm (helgen vikt för Sommarspelen). Japp, fett program – det gäller att inte gå av för hackor – Ladda med klädda kort bara!! – Davaij! Davaij!!

 

Måndagen den 21 mars 2022

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Laholms Sommarspel
Produktionsrådsplenum

Laholms Sommarspel

Laholm

08.00

21.00

Kontoret18.30: Produktionsrådet sammanträder – Vuxenskolan > Laholm

                Vi var bara två till denna sittning – Producenten och Undertecknad. Lite att vi försökte få koll på hur Laholms Sommarspels hemsida kommer att fungera… det sitter tydligen en som inte vill lämna uppdateringsuppdraget ifrån sig men är i övrigt långt ifrån Sommarspelens administrativa personal eller styrning… Det verkar lite lätt tjurskalligt. Det är väl bättre för alla parter om de som sitter med näsan i brevlådan får administrera hemsidan – tänker Undertecknad i alla fall!

                Så var det frågan om körrepetitören vi försökte lösa. Kanske den mest akuta frågan för tillfället. Vi ringde runt… men än fanns det inte tid för de tillfrågade eller fick vi inte tag i dem. Undertecknad försökte på sitt håll. En gammal idol kom på tapeten… men även hon svarade inte. Hon har dessutom en äkta man som tjänstgjort som stuntinstruktör… och en sådan skulle vi också behöva… när vi så småningom ska falla ner från taket! Med det gav vi upp frågan… och lämnade Vuxenskolans lokaler för motorvägen hemåt.

                Halvvägs mot Mellbystrand ringer telefonen. Det är körledaren… Hon får sig en summarisk uppdatering om vad uppdraget går ut på… och tackar på stående fot ja… Så blev det problemet också löst denna kväll… Bra! Mycket bra!!

Hatte Bärtilsson    

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Tisdagen den 22 mars 2022

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

”Vi Sätter P…”
Ansökningsförfarande

Region Halland MUCF

Halmstad

08.00

20.00

Kontoret15.00: Ansökningsmöte – Ansökan Region Halland > Regionens Hus

                Nu satt vi där än en gång. Regionens Hus… och blev tillrättavisade om hur vi ska skriva för att få igenom vår ansökan till Region Halland. Det här känns urtrist, kanske till och med lite förnedrande… för att nu inte tala om vilket slöseri det är med tid! Om Region Halland nu vill ha skrifter som de anser rätt och riktiga så kan de väl skriva ansökningarna själva. Nu måste vi på det igen och ytterligare en dag går som skulle kunna användas till annat som nu ligger framför oss. Ja, ja…

                Det är inte meningen att konstnärer ska vara byråkratiska – Region Halland måste lära sig den skillnaden!!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Onsdagen den 23 mars 2022

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

”Vi Sätter P…”
Aktivitetsplanering

Region Halland MUCF

Halmstad

10.00

21.00

Kontoret10.00 Planeringsplenum – ”Vi Sätter P…” > Husknuten15.00: Planeringsmöte – Strömteatern -> KulturKällaren 18.30: Improvisationsövningar – Laholms Sommarspel > Ahlaskolan > Laholm

                Undertecknad kom med ett särdeles dåligt humör till Husknutssittningen. Det som retat honom var mötet igår… Tillrättavisningsmötet. Undertecknad har fått nog av dylikt! Om man nu uppskattar – så sägs det i alla fall – de idéer som förligger så kan man kanske från myndighetens sida skriva ihop – med utgångspunkt från originalskrivelsen – det som gäller för ett beviljat bidrag och ge konstnärerna i uppdrag att sen genomföra det! Det hade varit en hjälp värd att prisa! Nej, i stället ska vi sitta och lyssna på tips från coachen, förlora självförtroendet och lämna totalt tillplattade. Ovan på allt ifrågasätts budgetposten löner. Om den blir för hög kommer det att sticka i ögonen på de som bestämmer… Fy… (och på det ett starkt ord)! Vad är det frågan om. Där sitter man med en tjänsteman som har lika mycket i lön i veckan som vi tjänar i månaden… med jämförbar arbetsbörda och ansvar. Ah… det är mycket som går Undertecknad på nerverna!

                Nåväl… Undertecknad lät sig övertalas att ta upp de punkter som han antecknade igår och lägga brödtext till dem. Under timmen och halv fick vi till en A4-sida och vi kände oss rätt nöjda… och så hade ännu en dag förflutit med denna djäklans ansökan. Tid! Tid! Tid och energi som aldrig kommer åter. Inte kom vi till ett ord om vår försatta planering – Trist! Och direkt farligt… ska vi hinna det vi nu söker pengar för…?

 

                Till kvällen – Ahla Skola – Improvisationskväll med Sommarspelsgänget.
Först läste vi oss igenom andra delen – Akt 2 – av vårt stycke. Läsning av repliker, mellankommentarer och scenanvisningar.  Relativt snabbt gjort! Andra delen är drygt 35 minuter, kanske kortare när allt är lösgjort omkring.

                Efter läsningen delades samlingen in i tre grupper. En förutsättning var att plocka in i en bit av texten för en presentation. En grupp skulle lösa uppgiften och spela upp som fars, en fick bara vissla fram sina repliker och en grupp skulle spela upp som om Ingman Bergman hade regisserat. Det blev tre fantastiska uppspel. Bergmangruppen överraskade mest. Riktigt bra med rekorderliga uppställningar! Riktigt Bergmanskt! Men det var inte fy skam från någon grupp. Det ser bra ut – kreativitet saknas då rakt inte!

Hatte Bärtilsson  

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Torsdagen den 24 mars 2022

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Teaterlärarvikariat
Slutproduktionsrepetition

Markaryds Folkhögskola

Markaryd

10.00

17.00

Kontoret10.00: Manusarbete – ”Vi Sätter P…” > Husknuten12.00: Mot > Markaryd13.00: Teaterlärarvikariat – Slutproduktionsrepetitioner > Kulturhuset – Markaryds Folkhögskola16.00: Åter < Halmstad

Covidiverat och inställt…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Fredagen den 25 mars 2022

                                                                                                  

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

”Vem Älskar Yngve Frej”
Repetitioner

Hallands Bildningsförbund

Falkenberg

09.00

16.00

Kontoret09.15: Mot > Falkenberg12.00: Salsrepetition – ”Vem Älskar Yngve Frej” > Falkenberg15.00: Åter < Halmstad

Covidiverat och inställt…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

Lördagen den 26 mars 2022

 

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Laholms Sommarspel
Improvisationsövningar

Laholms Sommarspel

Laholm

10.00

17.00

 

Kontoret14.00: Improvisationsövningar – ”Tillbaka På Smedjegatan” – Laholms Sommarspel – Ahlaskolan > Laholm

 

Covidiverat och inställt…

 

 

 

 

 

Upp>>

 

 

Söndagen den 27 mars 2022

Projekt

Finansiär

Plats

Tid

Laholms Sommarspel
Improvisationsövningar

Laholms Sommarspel

Laholm

10.00

17.00

Kontoret14.00: Improvisationsövningar – ”Tillbaka På Smedjegatan” – Laholms Sommarspel – Ahlaskolan > Laholm

                Tillbaka på banan igen! Och det var sannerligen mycket roligt! Undertecknad märkte inget av Covodinfektionen – har inte haft några symtom över huvud taget – kanske något att vänta? Det återstår att se. Under samlingen var det inget han märkte av och nu får vi väl hoppas att inte detta ska störa mer än det redan gjort!

                Sista passet med improvisationer… i en vecka som varit väldigt givande. Undertecknad var ju inte med i går… men fick rapporter om duktiga aktörer och fyndiga lösningar. Säkert så! Idag med fokus på rollerna… och Undertecknad delade ut uppgiften på så vis som han tänkt sig rollfördelningen så småningom skulle gestalta sig. Ett papper med olika frågor runt karaktärerna och så fick aktörerna en halvtimme på sig att gå igenom och svara på det uppställda. När det sen blev dags att presentera sina tankar blev det både roligt och gripande. Det här är aktörer som tar allt på 100%-tigt allvar och lägger manken till… Alla kom med väl genomtänkta betraktelser – icke utan humor… men framförallt hur de såg på det som efter denna uppläsning skulle bli deras roller. När alla läst sig igenom sina rollmemoarer så släppte Undertecknad uppgiften på rollistan… Ingen hade något att invända… därmed punkt, slut i den fråga. Vi har en ensemble och den ser högst kompetent ut… väl kastad om Undertecknad får berömma sig själv… Nu börjar det riktiga arbetet… eller ja, det som direkt ska leda fram till vår föreställning många repetitioner fram! Så fantastiskt skönt!

                Med den här perioden – låt oss kalla den Improvisationsdelen – känner sig Undertecknad helt nöjd. Det har varit bra att stifta bekantskap med en fullständigt ny och okänd ensemble. Egentligen är det bara tre av aktörerna Undertecknad arbetet med tidigare. Nu fick alla chansen att visa upp sig… och Undertecknad har till och med lärt sig namnen… i alla fall till 85%. Och det ser starkt ut – riktigt starkt och potent ut!

                Nu kör vi vidare!

 

                Till natten panikångest… då syret plötsligt tröt. Hur Undertecknad än andades så var det inte nog. Så han fnattade runt i lägenheten och försökte hosta upp fradgat slem och få syret att bita… allt med panikslagen. Att ligga ner var omöjligt… Fy sjutton… Hemskt!

Hatte Bärtilsson

 

 

 

 

 

Upp>>

 

W e b b l o g g s h i s t o r i k

Detta hände Vecka 12, 2005 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 12, 2006 >>>

 

 

 

Detta hände Vecka 12, 2007 >>>

Katrinebergs Folkhögskola på besök i Gwardejsk – 60 År Av Minnen

 

 

Detta hände Vecka 12, 2008 >>>

Interreg-möte i Göteborg – Konst För En Bättre Värld på Tokalynga

 

 

Detta hände Vecka 12, 2009 >>>

Medborgarengagemang. Samling för bevarandet av Gamla Sporthallen. Måhända ett blivande Kulturhus…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2010 >>>

Videsöndag. Nypremiär på ”Sommarkvällar”. Projekt Respekt! färdigt på pappret. Våren i antågande…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2011 >>>

Ett för teaterimprovisationer totalt meningslöst Energi-Smart- Projekt i Folkets Hus. Rakt igenom första delen av ”Trollkarlen” och mycket dugliga uppspel på Hallarnas Strindbergtema. Sång för första gången med Teater Husknuten i en riktigt intensiv vecka.

 

 

Detta hände Vecka 12, 2012 >>>

”Spöksonaten” mot sin fullbordan. Svettiga repetitioner när kören anlände till Larsfrid. Annars allt i sin vanliga lunk. Laholm, Hood, Teaterkursen… Snopet men roligt föredrag i Varberg inför två åhörare…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2013 >>>

Tre tunga föreställningar på Wapnö – sista sortin emellertid. Strängt filmarbete i kylslagen vårvintervecka

 

 

Detta hände Vecka 12, 2014 >>>

Två givande konstnärliga kollationeringar och till helgen den första ensemblesamlingen. ”En Midsommarnattsdröm” på Wapnö Magasinsteater är igång. Mycket strul med förberedelserna. Fyra avhopp i sista stund… och spöken som gäckade… Inte alldeles enkelt men nu har vi öppnat en ny scen på den halländska teaterhimlen

 

 

Detta hände Vecka 12, 2015 >>>

Mycket förberedande arbete men till sist kollationering på Wapnö för ”Körsbärsträdgården”

 

 

Detta hände Vecka 12, 2016 >>>

Traditionell (22/3) Kollationering av sommarteatern på Wapnö. ”Cabaret” är igång! Men även SyrSwed-projektet och Projekt Husknuten i en vecka där Påsken gav välbehövlig ledighet…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2017 >>>

Magasinsteatern konstituerades – Historiskt ögonblick. Klart med speldagar på Slottsmöllan och sista föreställningarna med vårsäsongens Mordgåta på Wapnö. von Gerber går i graven efter 28 andfåddheter…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2018 >>>

Sista ordinarie Mord På Wapnö. Bra förställning – Fullt med folk. Men mer spännande: FunkisGruppen i kraftsamling inför småfilmandet och två mycket bra repetitioner i Mejerisalen, Wapnö med Elin Svipdag i spetsen!

 

 

Detta hände Vecka 12, 2019 >>>

”Hovsjömorden” i graven – sista föreställningen med kausartat mycket publik -*- ”Once Upon A Time In Brusered” lyfter mot nya höjder. AAA! TTM (tre tennismatcher) och annat fyllde sista veckan innan verksamheten tvärvänder…

 

 

Detta hände Vecka 12, 2020 >>>

”Allahjärtans Ljud- & Filmfestival har just tagit av sig babyblöjan och visat framfötterna. Gillande vart vi kommer eller vänder oss. Corona satte stopp för Wapnö – blir det något mer under rådande omständigheter? Men ett var gott; Golfårsdebut till helgen med goa gubbar strålande vårsol!

 

 

Detta hände Vecka 12, 2021 >>>

Äntligen – efter mer än ett och ett halvt år – något som liknade en teaterrepetition. Strömteatern med nya pjäsen. ABF behjälpliga… sämre går det på banken. Husknuten gäckar ock. Något trevligare på golfbanan! Och till sist lite Poddteater…

                SAMTLIGA LOGGBÖCKER FÖR 2022>>>